Ansatte ved Kulturakademiet

Kulturakademiet har en fantastisk stab, bestående av en adminstrasjon i Oslo og senterleder og forelesere på studiestedene. På hvert av studiestedene er det en senterleder med ansvaret for det sosiale programmet og de praktiske sidene av studieoppholdet og flere engasjerte og dyktige forelesere som tilbringer hele eller deler av semesteret på studiestedet.

Sentraladministrasjonen

Are Lervik, rektor og styreleder

Katrin Lenander, administrativ leder

Kristi Brinkmann Lenander, kontorsjef

Anders Dunker, faglig ansvarlig

Forelesere og senterledere 

Roma

Jenny Røysland Solberg, senterleder

Selma Heilmann, senterleder

Tore Engelsen Espedal, foreleser

Alf Andreas Bø, foreleser

Gry Cecilie Lund, foreleser

Åsmund I. Alvik, foreleser

Elisabetta Cassina Wolff, foreleser

Barcelona

Håvard Enstad, senterleder

Anders Dunker, foreleser

Ole Magnus Fjereide, foreleser

Gry Cecilie Lund, foreleser

Berlin

Camilla Vatne Barratt-Due, senterleder

Eirik Høyer Leivestad, foreleser

Tore Engelsen Espedal