For årsstudenter

Som årsstudent ved Kulturakademiet har du en fantastisk mulighet til å bli ekstra godt kjent med den byen og den kulturen du lever i, enter det i Roma, Barcelona eller Berlin. Når du bor og har tilhørighet til et sted over en så pass lang tid, blir det en viktig og en god erfaring som du har med deg resten av livet.

Vi vet at flere årsstudenter gjerne vil tilbringe mer tid på studiestedet mellom semestrene. Tidligere har studentene selv organisert innkvartering i periodene før og etter jul. Høsten 2016 og våren 2017 ønsker vi å hjelpe de som måtte ønske å forlenge oppholdet på studiestedet med å finne leilighet henholdsvis ut november og de første par ukene av februar. Vi kan anslå at leieprisen for hver av disse periodene vil være rundt kr 3 500, men den kan være litt høyere eller litt lavere. Du vil få en nøyaktig pris før du eventuelt binder deg til en avtale.

Dersom du ønsker å benytte deg av tilbudet, er det fint om du gir beskjed til Håvard, Jenny eller Camilla så snart som mulig slik at vi får tid til å finne gode leiligheter. Det kan være snakk om en av leilighetene vi allerede har eller en ny leilighet.

Rent praktisk

Kursavgiften er kr 5 000 lavere enn normalt andresemesteret på årsstudiet.

Kontakt gjerne Katrin eller Are hvis du har noen spørsmål.

2014-09-13-10-52-04

IMG_4242