For årsstudenter

Som årsstudent ved Kulturakademiet har du en fantastisk mulighet til å bli ekstra godt kjent med den byen og den kulturen du lever i, enter det i Roma, Barcelona eller Berlin. Når du bor og har tilhørighet til et sted over en så pass lang tid, blir det en viktig og en god erfaring som du har med deg resten av livet.

Vi vet at flere årsstudenter gjerne vil tilbringe mer tid på studiestedet mellom semestrene. Tidligere har studentene selv organisert innkvartering i periodene før og etter jul. Nå ønsker vi å hjelpe de som måtte ønske å forlenge oppholdet på studiestedet med å finne leilighet i opptil tre uker før og etter programmet på studiestedet. Vi kan anslå at leieprisen for hver av disse periodene vil være rundt kr 5 400, men den kan være litt høyere eller litt lavere. Du vil få en nøyaktig pris før du eventuelt binder deg til en avtale.

Reservering er via skjema som er tilgjengelig fra mai/juni for høsten og fra oktober/november for våren.

Rent praktisk

Kursavgiften er kr 5 000 lavere enn normalt andresemesteret på årsstudiet.

Kontakt gjerne Are hvis du har noen spørsmål.

2014-09-13-10-52-04

IMG_4242