Barcelona: filosofi, samfunn og spansk

(1) exphil; (2) exfac; (3) etikk, filosofi og livssyn; og (4) spansk, 30 studiepoeng, høst og vår, støttet av Lånekassen

Semesterside våren 2018

Studiet i filosofi, samfunn og spansk gir en innføring i filosofi- og vitenskapshistorie og en innføring i samfunnsvitenskapens historie, klassikere og metoder.

Studieprogrammet omfatter også et kurs i spansk

Søk nå om studieopptak våren 2018, høsten 2018 eller våren 2019.

Avreise til Barcelona er i siste halvdel av august om høsten og i siste halvdel av februar om våren med hjemreise henholdsvis i første halvdel av november og i første halvdel av mai. Avsluttende eksamen avholdes i månedsskifte november/desember om høsten og i mai/juni om våren. I forkant av studieoppholdet blir det arrangert et forprogram bestående av en leseplan og et sett oppgaver som må besvares. Forprogrammet publiseres normalt i begynnelsen av juli for høstprogrammet og i begynnelsen av januar for vårprogrammet med innlevering omtrent en uke før avreise. Man kan arbeide med programmet der man måtte befinne seg.

I løpet av studiet vil du bli kjent med grunnleggende filosofiske, samfunnsfaglige og vitenskapelige problemstillinger. Du vil få kjennskap til tenkningen til klassiske filosofer som Platon, Aristoteles, Descartes, Hume og Kant og lese tekster av og om samfunnsvitenskapelige pionerer som Durkheim og Weber.

Studiet egner seg særlig godt for studenter som ønsker en oversikt over temaer og tenkere som har dominert vestlig filosofi og samfunnsvitenskapelig tenkning. Det egner seg for studenter med en generell interesse for de vitenskapelige og eksistensielle spørsmålene som har stått sentralt i Vesten de siste 2 500 år. Exphil og exfac er obligatorisk i mange bachelorutdanninger, så studiet kan være spesielt interessant for studenter som sikter mot en bachelorgrad.