Barcelona: historie og spansk

30 studiepoeng, vår 2018 og vår 2019, støttet av Lånekassen

Semesterside historie våren 2018

Kulturakademiet i Barcelona tilbyr halvårsstudium i historie fra ca. 300 til 1870. Studiet gir en oversikt over verdenshistorien fra ca. 300 f.Kr. til 1870 og norsk historie fra rundt 800 til 1870. Som student følger du nettundervisning i tillegg til undervisning i Kulturakademiets regi. Forelesningene i Barcelona vil også ta for seg spansk kulturhistorie fra gullalderen til midten av 1800-tallet.

Studieprogrammet omfatter også et liberal arts-program og et kurs i spansk

Søk nå om studieopptak våren 2018 eller våren 2019.

Avreise til Barcelona er i midten av februar med hjemreise i første halvdel av mai. Det er mulig å ankomme tidligere og reise senere om ønskelig. Avsluttende hjemmeeksamen avholdes i månedsskifte mai/juni. I forkant av studieoppholdet blir det arrangert et forprogram bestående av en leseplan og et sett oppgaver som må besvares. Forprogrammet publiseres normalt i begynnelsen av januar med innlevering omtrent en uke før avreise. Man kan arbeide med programmet der man måtte befinne seg.

Studiet kan inngå som halvårsstudium, emnegruppe og/eller del av fordypningsfag i en lang rekke bachelorutdanninger ved høyskoler og universiteter. Det egner seg for studenter som ønsker å få en oversikt over verdenshistorien og et grep om historisk metode og tankesett. Studiet er nyttig blant annet med tanke på arbeidsoppgaver innen

  • undervisning, opplæring og pedagogisk arbeid, rådgivning og veiledning, oversettelse og tolkning, ledelse, forskning
  • arkiv og bibliotekoppgaver, kunst, kulturarbeid og formidling, prosjektledelse og prosjektarbeid, administrasjon, undervisning, opplæring og pedagogisk arbeid
  • journalistikk og redaksjonsarbeid, salg, markedsføring og reklame, oversettelse og tolkning, kommunikasjonsarbeid og PR, prosjektledelse og prosjektarbeid, produksjon radio, TV, musikk og web
  • offentlig saksbehandling, administrasjon, kundebehandling, førstelinje og support, kommunikasjonsarbeid og PR, prosjektledelse og prosjektarbeid

Studiet i historie (30 studiepoeng) er godkjent som undervisningsfag i skolen.