Berlin: årsstudium i filosofi, samfunnsfag, historie og tysk

60 studiepoeng, støttet av Lånekassen

Årsstudiet i filosofi, samfunnsfag, historie og tysk i Berlin består av exphil; exfac; etikk, filosofi og livssyn (REL150) samt tysk første semester og historie fra ca. 300 til 1870 og tysk andre semester. Det gir 60 studiepoeng og rett til studiestøtte fra Lånekassen. Studieprogrammet omfatter også et liberal arts-program.

Søk nå om studieopptak høsten 2018 og våren 2019.

Avreise til Berlin er i siste halvdel av august om høsten og i siste halvdel av februar om våren med hjemreise henholdsvis i første halvdel av november og i første halvdel av mai.  Oppholdet kan eventuelt forlenges før og etter. Avsluttende eksamen avholdes i månedsskifte november/desember om høsten og i mai/juni om våren. I forkant av studieoppholdet blir det arrangert et forprogram bestående av en leseplan og et sett oppgaver som må besvares. Forprogrammet publiseres normalt i begynnelsen av juli for høstprogrammet og i begynnelsen av januar for vårprogrammet med innlevering omtrent en uke før avreise. Man kan man arbeide med programmet der man måtte befinne seg.

I løpet av studiet i exphil og exfac vil du bli kjent med grunnleggende filosofiske, samfunnsfaglige og vitenskapelige problemstillinger. Du vil få kjennskap til tenkningen til klassiske filosofer som Platon, Aristoteles, Descartes, Hume og Kant og lese tekster av og om samfunnsvitenskapelige pionerer som Durkheim og Weber. Studiet i REL150 utforsker teoretiske og praktiske problemstillinger innenfor etikk, filosofi og livssyn.

Les om tyskkurset her.

Studiet egner seg særlig godt for studenter som ønsker en oversikt over temaer og tenkere som har dominert vestlig filosofi og samfunnsvitenskapelig tenkning. Det egner seg for studenter med en generell interesse for de vitenskapelige og eksistensielle spørsmålene som har stått sentralt i Vesten de siste 2 500 år. Exphil og exfac er obligatorisk i mange bachelorutdanninger, så studiet kan være spesielt interessant for studenter som sikter mot en bachelorgrad.

Emnene i historie gir en oversikt over verdenshistorien fra ca. 300 f.Kr. til 1870 og norsk historie fra rundt 800 til 1870. Undervisningen berører også tysk historie.

Studiet i historie kan inngå som halvårsstudium, emnegruppe og/eller del av fordypningsfag i en lang rekke bachelorutdanninger ved høyskoler og universiteter. Det egner seg for studenter som ønsker å få en oversikt over verdenshistorien og et grep om historisk metode og tankesett. Studiet er nyttig blant annet med tanke på arbeidsoppgaver innen

  • undervisning, opplæring og pedagogisk arbeid, rådgivning og veiledning, oversettelse og tolkning, ledelse, forskning
  • arkiv og bibliotekoppgaver, kunst, kulturarbeid og formidling, prosjektledelse og prosjektarbeid, administrasjon, undervisning, opplæring og pedagogisk arbeid
  • journalistikk og redaksjonsarbeid, salg, markedsføring og reklame, oversettelse og tolkning, kommunikasjonsarbeid og PR, prosjektledelse og prosjektarbeid, produksjon radio, TV, musikk og web
  • offentlig saksbehandling, administrasjon, kundebehandling, førstelinje og support, kommunikasjonsarbeid og PR, prosjektledelse og prosjektarbeid

Studiet er godkjent som undervisningsfag i skolen.

Lichtblick Kino cinema on Kastanienallee, Prenzlauer Berg, Berlin, Germany, Europe