Finansiering av studiene

Kostnader per semester høst 2017 og vår 2018

Kostnader betalingsfrist kostnader i kr
Depositum/adm.gebyr ca. fem dager etter opptak/i forkant av andre semester 4 000
Første del av kursavgift ca. 8. mai/14. november 12 000
Siste del av kursavgift ca. 16. juli/16. januar 57 900*
Semesteravgift til høgskolen ca. 9. august/10. januar 550-650
Studieavgift til NLA høgskolen ca. 9. august/10. januar 2 690**
Flyreise før avreise 1 000-2 000
Forsikring før avreise 1 535-1 870***
Pensumbøker  før forprogrammet 2 000-4 000
     

*årsstudenter betaler kr 5 000 mindre i sitt andre semester, altså kr 52 900; **gjelder kun studenter som skal ta eksamen i exphil; exfac; og etikk, filosofi og livssyn; ***forsikringen koster kr 1 535 per semester dersom du velger forsikring for et helt år mens den koster kr 1 870 for ett semester. 

Kostnader per semester høst 2018 og vår 2019

Kostnader betalingsfrist kostnader i kr
Depositum/adm.gebyr ca. fem dager etter opptak/i forkant av andre semester 4 000
Første del av kursavgift ca. 8. mai/14. november 12 000
Siste del av kursavgift ca. 16. juli/16. januar 62 900*
Semesteravgift til høgskolen ca. 9. august/10. januar 550-650
Studieavgift til NLA høgskolen ca. 9. august/10. januar 2 690**
Flyreise før avreise 1 000-2 000
Forsikring før avreise 1 535-1 870***
Pensumbøker  før forprogrammet 2 000-4 000
 Språkkurs  ca. 16. juli/16. januar  2 000****

*årsstudenter betaler kr 5 000 mindre i sitt andre semester, altså kr 57 900; **gjelder kun studenter som skal ta eksamen i exphil; exfac; og etikk, filosofi og livssyn; ***forsikringen koster kr 1 535 per semester dersom du velger forsikring for et helt år mens den koster kr 1 870 for ett semester. ****språkkurs koster kr 2 000 for intensiv undervisning i 4 uker dersom du velger å følge det.

Det er veldig individuelt hvor mye man trenger i lommepenger. De fleste vil trolig bruke mellom kr 10 000-20 000, men det er mulig å bruke både mindre og mer.

Administrasjonsgebyr/depositum (kr 4 000) betales rett etter at søknaden er innvilget og i forkant av andre semester for årsstudenter. Dersom du følger studiet, inngår denne summen som en del av den totale kursavgiften. Første del av kursavgiften (kr 12 000) betales ca. 14 uker før avreise (ved opptak nærmere studiestart gis det utsatt frist), og restbeløpet betales senest fem uker før avreise. Ved studieopptak etter ordinær frist for betaling av kursavgift gis det ny frist 7-10 dager etter registrert betaling av depositum/adm.gebyr.

Dersom du tar årsstudium høst 2017/vår 2018 eller høst 2018/vår 2019, er kursavgiften kr 5 000 lavere andre semester (totalt hhv. kr 68 900 og kr 73 900).

Kursavgiften dekker

Kursavgiften dekker
 (1) assistanse og hjelp før avreise og på studiestedet;
 (2) all undervisning
 inkludert språkundervisning våren 2018
 (eks. språkundervisning i 4 uker som koster kr 2 000 fra høsten 2018); (3) innkvartering i leiligheter
; (4) tilgang til Kulturakademiets sosiale program; (5) utgifter til strøm/gass/vann opp til euro 70 per person; (6) opphold med omtrent elleve ukers varighet.

Studieavgiften dekker ikke transport til og fra studiestedet, deltakelse på helgeutflukter og andre arrangementer, utgifter utover euro 70 per person for strøm/gass/vann, reiseforsikring, semesteravgift til NLA Høgskolen Bergen eller Høgskolen i Volda, p.t. hhv. kr 550 eller kr 610, studieavgift til NLA Høgskolen for studenter i exphil; exfac; og etikk, filosofi og livssyn kr 2 690, pensumbøker. Det kan også være noen utgifter knyttet til deltakelse på det sosiale programmet, slik som utgifter til transport og inngangsbilletter til museer o.l.

Avbestilling

Påmeldingen er bindende ved innbetaling av depositum/adm.gebyr på kr 4 000. Årsstudenter betaler depositum/adm.gebyr begge semestrene. Ved avbestilling inntil 14 uker før avreise vil kr 2 000 bli fratrukket det innbetalte depositumet; ved avbestilling fra og med dagen for forfall av første del av kursavgift (14 uker før avreise) mister man depositumet; det faktureres også et gebyr på kr 10 000; ved avbestilling fra og med fjorten til fire dager før avreise tar arrangøren halvparten av reisens pris; ved avbestilling fra tre dager før og frem til avreise beholder arrangøren hele beløpet. For mer informasjon kan du se på vilkårene. Dersom du følger studiet, vil depositum/administrasjonsgebyr inngå som en del av kursavgiften og altså ikke bli refundert.

Første del av kursavgiften (kr 12 000) er ikke-refunderbar, og vil ikke bli refundert ved en eventuell avmelding. Dersom du f.eks. skulle være så uheldige å stryke på en eksamen, vil du, hvis du gir beskjed i god tid, kunne utsette studieplassen ett semester.

Hva går kursavgiften til?

Kursavgiften går til den daglige driften av Kulturakademiet og finansierer både driften på studiestedet og av administrasjonen sentralt. Store deler av avgiften blir brukt for å dekke konkrete kostnader knyttet til selve studieoppholdet: innkvartering, leie av undervisningslokaler, lønninger til forelesere og ansatte. Resten av kursavgiften blir brukt til drift av sentraladministrasjonen med kontorer, regnskap, revisjon, markedsføring, skatter og avgifter. Som privat skole er vi fullfinansiert av kursavgiften fra studenter og mottar ingen finansiell støtte fra staten.

Lånekassen

Studenter som får godkjent studiekompetansen sin og melder seg opp til en høyskole- eller universitetseksamen, har rett til støtte fra Lånekassen.

Du vil motta den samme studiestøtten som andre studenter ved universiteter og høgskoler i Norge. Vær oppmerksom på at Lånekassen ikke klassifiserer deg som utenlandsstudent til tross for at du tilbringer semesteret i utlandet. Du har for eksempel ikke krav på støtte til skolepenger eller reisestøtte.

Lånekassen utbetaler ikke hele støtten på en gang. Du vil motta et større beløp den første måneden rett før semesterstart og resten utporsjonert over fire månedlige utbetalinger.

Dersom du melder deg opp til eksamen i kurs som gir 30 studiepoeng ved et universitet eller en høyskole, kan du våren 2018 motta kr 58 487 for semesteret. Våren 2018 mottar du normalt kr 21 268 ved semesterstart og får deretter overført kr 7 975 til kontoen din hver måned i perioden februar-mai. I juni vil du få kr 5 317. Borteboere mottar både stipend og lån, mens hjemmeboere mottar alt som lån. Mens du er i utlandet, vil du ha semesteradresse på studiestedet. Størrelsen på stipendet beregnes ut fra den reelle tiden du bor hjemmefra. Dersom du står på eksamen, vil kr 23 395 kunne omgjøres fra lån til stipend.

Du bør sørge for å få disse tallene bekreftet på hjemmesiden til Lånekassen. Tallene er litt annerledes for eksempel dersom du bor hjemme, ikke står på eksamen, har barn, høy personinntekt, trygd eller formue. 

Finansiering

Fristen for å betale mesteparten av kursavgiften til Kulturakademiet er fem uker før avreise. Om høsten er dette en stund før du mottar studiestøtte fra Lånekassen. Om våren har du normalt allerede mottatt første del av studiestøtten (ca. kr 21 268) før fristen. Det kan uansett være en fordel å planlegge finansieringen i god tid. Mange vil sikkert foretrekke å finansiere studiene gjennom å jobbe i forkant av semesteret. Vi anbefaler at studiene finansieres uten fordyrende banklån. Kontakt oss dersom du ser at det kan bli vanskelig å følge ordinær betalingsplan, så kan vi eventuelt avtale en egen nedbetalingsplan.