Før avreise

Prosessen før avreise er veldig enkel og grei. Du trenger ikke å tenke på innkvartering på studiestedet. Det tar vi oss av. Resten av det praktiske som må ordnes, hjelper vi deg med. Det kan sammenfattes i følgende punkter:

(1) Du søker Kulturakademiet om opptak på studieprogrammet i Roma, Barcelona eller Berlin på søknadsskjemaet vårt og mottar snart svar med et depositum/administrasjonsgebyr på kr 4 000. Så snart summen er betalt, har du et formelt krav på studieplassen.

(2) På semestersiden din finner du praktisk informasjon om nødvendige forberedelser til studieoppholdet. Her finner du praktisk informasjon om forberedelser til studieoppholdet ditt i Roma, Barcelona eller Berlin. Når studiestart nærmer seg, vil du motta månedlige nyhetsbrev med praktisk informasjon. Gjennom hele prosessen vil vi sørge for at du i god tid får den informasjonen du trenger og hjelpe deg slik at du får ordnet det som er nødvendig.

(3) Du registrerer deg ved høgskolen og melder deg opp til eksamen. Vi sender deg nærmere instrukser om når og hvordan denne prosessen gjennomføres i god tid.

(4) Du søker om lån og stipend fra Lånekassen. Vi vil sende deg nærmere informasjon om hvordan du søker. Det er fint om du ikke søker før du har mottatt denne informasjonen. Utbetalingen fra Lånekassen ankommer normalt kontoen din rett før studiestart. Den første utbetalingen er litt større, og resten av beløpet utporsjoneres over månedlige utbetalinger.

(5) Studentene i Roma, Barcelona og Berlin må skaffe seg europeisk helsetrygdkort. Det kan du ganske enkelt bestille her.

(6) Første del av kursavgiften, kr 12 000, betales rundt fjorten uker før avreise.

(7) Alle må skaffe seg obligatorisk studentforsikring fra Europeiske. Pass på at forsikringen dekker hele oppholdet.

(9) Du må skaffe deg pensumbøker. Vi gir deg nærmere beskjed om pensum og hvordan du får tak i bøkene i god tid før studiestart.

(10) Det faglige forprogrammet, som skal forberede deg til undervisningen på studiestedet, blir publisert omtrent seks uker før avreise. Programmet, som du kan jobbe med hvor som helst, omfatter en leseplan, det vi si en oversikt over tekster som skal leses, og oppgaver i hvert emne som skal besvares og leveres inn omtrent en uke før avreise.

(11) Siste frist for å betale kursavgiften til Kulturakademiet er fem uker før avreise.

(12) Du må betale semesteravgift til NLA høgskolen eller Høgskolen i Volda, p.t. hhv. kr 550 og kr 610. Denne avgiften må være betalt for at du skal motta støtte fra Lånekassen. Videre må du betale en studieavgift på kr 2 690 til NLA høgskolen dersom du skal ta eksamen i exphil; exfac; og etikk, filosofi og livssyn.

(13) Omtrent to uker før avreise mottar du detaljert informasjon om leiligheten eller villaen du skal bo i. Her finner du informasjon om praktiske sider rundt studiet og studielivet i henholdsvis Roma, Barcelona og Berlin.

(14) Bestill flybillettene du trenger i god tid før avreise. Blir du med på fellesreisen, møter du oss og resten av gruppen på Gardermoen to timer før flyet reiser.

(15) Vi tar deg i mot på flyplassen på Gardermoen. Nå kan reisen starte!