For foreldre, lærere og rådgivere

Kulturakademiet er et privat akademi. Blant fagene våre vi tilbyr, er kunst- og kulturfag og samfunnsfag som exphil, exfac, historie samt språkfagene italiensk, spansk og tysk. P.t. tar studenter ved Kulturakademiet eksamen ved NLA og HiVolda. Kulturakademiet har som langtidsplan å bli en selvstendig akkreditert høyskole i løpet av perioden 2018-2020, og har søkt NOKUT om akkreditering av studier i egenregi i Roma, Barcelona og Berlin.

Mange videregående skoler besøker europeiske storbyer i løpet av skoleåret. Skal din skole besøke for eksempel Roma, Barcelona eller Berlin, setter vi stor pris på å bli kontaktet. Vi viser gjerne frem skolen, arrangerer et fellesarrangement der elever ved din skole kan møte våre studenter e.l.

Kulturakademiet gir trygge og gode rammer rundt studiene. Hos oss får studentene en intim start på studiene med kort vei mellom studenter, administrasjon og forelesere. Studentene blir forberedt på videre studieløp blant annet gjennom fokus på skriveteknikk og etablering av gode studievaner.

Studiene gir 30 studiepoeng for semesterstudium eller 60 studiepoeng for årsstudium som kan inngå i bachelorgrader ved andre høyskoler og universiteter. De gir også rett til støtte fra Lånekassen. Her ser du hvordan studiet ved Kulturakademiet kan bakes inn i en bachelorgrad: Emner fra Kulturakademiet kan inngå i bachelorgrader ved andre universiteter og høgskoler.

Studenter ved Kulturakademiet får nye faglige synsvinkler, økte språkkunnskaper, større kulturell forståelse, internasjonal erfaring, miljøforandring, karrierefordeler, nye venner, minner for livet, en spennende erfaring å sette på CVen og et godt grunnlag for å ta kvalifiserte valg om videre studier.

Kontakt oss gjerne per telefon til 22438200/98679635 eller per mail til are@kulturakademiet.no dersom du har noen spørsmål.

Du kan også besøke romabloggen, barcelonabloggen og berlinbloggen for å få innblikk i hvordan studiehverdagen arter seg for elever og lærere. Det er enkelt og greit for studentene å studere ved Kulturakademiet. Vi arrangerer både fellesreise og ordner innkvarteringen i løpet av hele semesteret.

Informasjon til elever

Vi setter stor pris på om du forteller om skolen vår til elevene dine. Vi vet at mange ikke kjenner til tilbudet vårt, og vi vet samtidig hvor stort utbytte studentene har av studiene i utlandet. Du må derfor gjerne videreformidle og lenke til www.kulturakademiet.no på aktuelle fora. Skulle det være interesse for det, besøker vi gjerne skolen din og informerer direkte om studietilbudet vårt. 

Søknad om studieplass

Kulturakademiet har fortløpende opptak til studiene og gir studieplasser så lenge det er plasser ledig. Det vil si at opptaket skjer lokalt og uavhengig av Samordna opptak. Vi mottar og behandler nå søknader om studieplass høsten 2018 og våren 2019. Jo tidligere man søker, jo større sjanse er det for å få studieplass. Men det kan også være plasser igjen så sent som juni-juli. Her finner du det digitale skjemaet for søknad om studieplass.