Hvorfor studere ved Kulturakademiet?

Valg av studier er blant de viktigste valgene vi gjør. I løpet av studiet skal du ha en klar forestilling om at du er en del av en god og berikende prosess. Og etter studiet skal du vite at du har vært med på noe viktig både sosialt og faglig som har styrket deg både privat og i forhold til videre studier og jobb.

Som student ved Kulturakademiet får du reist og opplevd verden samtidig som du fordyper deg i spennende humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Til sammen gir dette deg videre perspektiver på verden rundt deg som du vil få god bruk for uansett hva du tenker å gjøre videre. Innsikt i fagene du studerer ved Kulturakademiet gjør deg til et rikere menneske.

Du får et trygt og lærerikt studium. Gjennom studiet inngår du i trygg og god sosial ramme med andre studenter som er i samme situasjon som deg. Du blir veldig godt kjent med de andre studentene, og det er også kort vei til foreleserne og til senterlederen. Kulturakademiet er et studentverksted, ikke en studentfabrikk.

Mange av fagene våre har lokal forankring, hvilket gjør fagene lettere og mer naturlig å lære i Roma, Barcelona og Berlin.

På studiestedene er vi opptatt av å gi deg de verktøyene du trenger videre i studiene, som god studieteknikk og god skriveteknikk.

Undervisningen hviler på en egen pedagogikk som setter studentens læring i sentrum.

Rammen rundt studiet gis av et liberal arts-program der du vil få tilsendt en artikkelsamling med tekster av filosofer og tenkere som Montaigne og Nietzsche. I løpet av semesteret blir det avholdt rundt fem kortere foredrag om temaer som oppleves direkte relevante for hvordan man orienterer seg i verden. Titler på foredragene og de påfølgende seminarene vil kort og godt være «Jeg», «Vi», «Verden», «Språk», «Kunst». Les mer om Kulturakademiets tanker rundt liberal arts.

Studenter ved Kulturakademiet blir lærere, økonomer, jurister, sykepleiere, psykologer, leger, forskere, ingeniører og mye annet. Les mer om hvordan du kan bruke studiepoeng ved Kulturakademiet i graden din.

Høsten 2016 og våren 2017 melder du deg opp til eksamen som bli avholdt i regi av Høgskolen i Volda (historie) og NLA Høgskolen (exphil, exfac og etikk, filosofi og livssyn).

Med godkjent studiekompetanse og oppmelding til høyskoleeksamen er du kvalifisert til studiestøtte fra Lånekassen.

Vi har dyktige ansatte og forelesere som følger deg opp helt fra du får opptak på studiene.

Erfaring fra studier ved Kulturakademiet i Roma, Barcelona eller Berlin er verdifullt både for deg privat og attraktivt på arbeidsmarkedet.

KULTURAKADEMIET

• gir en trygg ramme rundt utenlandsstudiene og en mer intim start på studiene med kort vei mellom studenter og lærere

• er godkjent av ANSA, utenlandsstudentenes egen organisasjon, som en studietilbyder som følger høye etiske retningslinjer

• forbereder studentene sine på videre studieløp

STUDENTER VED KULTURAKADEMIET får

• nye faglige perspektiver

• økte språkkunnskaper

• større kulturell forståelse

• internasjonal erfaring

• miljøforandring

• nye venner

• minner for livet