Lånekassen

Som student ved høgskole eller universitet har du rett til støtte fra Lånekassen. Du mottar da samme studiestøtte som andre studenter ved universiteter og høgskoler i Norge. Vær oppmerksom på at Lånekassen ikke klassifiserer deg som utenlandsstudent til tross for at du tilbringer semesteret i utlandet. Du har for eksempel ikke krav på støtte til skolepenger eller reisestøtte.

Lånekassen utbetaler ikke hele støtten på en gang. Du vil motta et større beløp den første måneden rett før semesterstart og resten utporsjonert over fire månedlige utbetalinger.

Støtte fra Lånekassen 2017-2018

Våren 2018 vil studiestøtten fra Lånekassen være kr  58 487.

Dersom du melder deg opp til eksamen i kurs som gir 30 studiepoeng ved et universitet eller en høyskole, kan du våren 2018 motta kr 58 487 i støtte for semesteret. Du mottar normalt kr 21 268 ved semesterstart og får deretter overført kr 7 975 til kontoen din hver måned frem til juni da du får kr 5 317. Borteboere mottar både stipend og lån, mens hjemmeboere mottar alt som lån. Mens du er i Roma, Barcelona eller Berlin, vil du ha semesteradresse på studiestedet. Størrelsen på stipendet beregnes ut fra den reelle tiden du bor hjemmefra. Dersom du står på eksamen, vil en god del av lånet omgjøres til stipend:

Stipend – kr 23 395

Lån – kr 35 092

Totalt – kr 58 487

Du bør sørge for å få disse tallene bekreftet på hjemmesiden til Lånekassen. Tallene er litt annerledes for eksempel dersom du bor hjemme, ikke står på eksamen, har barn, høy personinntekt, trygd eller formue.