Registrering ved NLA høgskolen

Her finner du informasjon om hvordan du registrerer deg og får opptak ved NLA høgskolen Bergen:

(a) Gå til søknadsweb.

(b) Velg opptak: Velg NLA høgskolen – Bergen.

(c) Søk: Oppgi antall studiepoeng: 30. Velg alternativet Andre fakultet/avdelinger – Examen Philosophicum og Examen Facultatum. 30 sp.

(d) Dokumentasjon: Har du fullført norsk videregående skole i løpet av de siste årene, har du sannsynligvis et elektronisk vitnemål. Da vil du få opp et valg i søknadswebben om å akseptere at saksbehandleren din bruker det elektroniske vitnemålet i opptaket. Svarer du ja til dette, trenger du ikke laste opp noen dokumentasjon. Andre søkere kan f.eks. ta bilde av vitnemål med telefonen sin og laste opp i søknadswebben.