Roma: årsstudium i filosofi, samfunnsfag, historie og italiensk

60 studiepoeng, støttet av Lånekassen

Årsstudiet i filosofi, samfunnsfag, historie og italiensk i Roma består av exphil; exfac; etikk, filosofi og livssyn (REL150); og italiensk første semester og historie fra ca. 300 til 1870 og italiensk andre semester. Det gir 60 studiepoeng og rett til studiestøtte fra Lånekassen. 

Søk nå om studieopptak høsten 2018 – våren 2019.

Avreise til Roma er i siste halvdel av august om høsten og i siste halvdel av februar om våren med hjemreise henholdsvis i første halvdel av november og i første halvdel av mai. Avsluttende eksamen avholdes i månedsskiftet november/desember om høsten og i mai/juni om våren. I forkant av studieoppholdet blir det arrangert et forprogram bestående av en leseplan og et sett oppgaver som må besvares. Forprogrammet publiseres normalt i begynnelsen av juli for høstprogrammet og i begynnelsen av januar for vårprogrammet med innlevering omtrent en uke før avreise. Man kan arbeide med programmet der man måtte befinne seg.

I løpet av studiet i exphil og exfac vil du bli kjent med grunnleggende filosofiske, samfunnsfaglige og vitenskapelige problemstillinger. Du vil få kjennskap til tenkningen til klassiske filosofer som Platon, Aristoteles, Descartes, Hume og Kant og lese tekster av og om samfunnsvitenskapelige pionerer som Durkheim og Weber. Studiet i REL150 utforsker teoretiske og praktiske problemstillinger innenfor etikk, filosofi og livssyn.

Studiet egner seg særlig godt for studenter som ønsker en oversikt over temaer og tenkere som har dominert vestlig filosofi og samfunnsvitenskapelig tenkning. Det egner seg for studenter med en generell interesse for de vitenskapelige og eksistensielle spørsmålene som har stått sentralt i Vesten de siste 2 500 år. Exphil og exfac er obligatorisk i mange bachelorutdanninger, så studiet kan være spesielt interessant for studenter som sikter mot en bachelorgrad.

Emnene i historie gir en oversikt over verdenshistorien fra ca. 300 f.Kr. til 1870 og norsk historie fra rundt 800 til 1870. Undervisningen vil også berøre romersk historie fra grunnleggingen av Roma i 753 f.Kr. til Vest-Romerrikets sammenbrudd i 476 e.Kr. samt italiensk historie fra ca. 1000 til 1600.

Studiet kan inngå som halvårsstudium, emnegruppe og/eller del av fordypningsfag i en lang rekke bachelorutdanninger ved høyskoler og universiteter. Det egner seg for studenter som ønsker å få en oversikt over verdenshistorien og et grep om historisk metode og tankesett. Studiet er nyttig blant annet med tanke på arbeidsoppgaver innen

  • undervisning, opplæring og pedagogisk arbeid, rådgivning og veiledning, oversettelse og tolkning, ledelse, forskning
  • arkiv og bibliotekoppgaver, kunst, kulturarbeid og formidling, prosjektledelse og prosjektarbeid, administrasjon, undervisning, opplæring og pedagogisk arbeid
  • journalistikk og redaksjonsarbeid, salg, markedsføring og reklame, oversettelse og tolkning, kommunikasjonsarbeid og PR, prosjektledelse og prosjektarbeid, produksjon radio, TV, musikk og web
  • offentlig saksbehandling, administrasjon, kundebehandling, førstelinje og support, kommunikasjonsarbeid og PR, prosjektledelse og prosjektarbeid

Studiet i historie (30 studiepoeng) er godkjent som undervisningsfag i skolen.