Roma: historie og italiensk

30 studiepoeng, vår 2018 og vår 2019, støttet av Lånekassen

Semesterside historie våren 2018

Kulturakademiet i Roma tilbyr halvårsstudium i historie. Studiet gir en oversikt over verdenshistorien fra ca. 300 f.Kr. til 1870 og norsk historie fra rundt 800 til 1870. Som student følger du nettundervisning i tillegg til undervisning i Kulturakademiets regi. Studiet i Roma vil også ta for seg romersk kulturhistorie fra grunnleggingen av Roma i 753 f.Kr. til Vest-Romerrikets sammenbrudd i 476 e.Kr. samt italiensk kulturhistorie fra ca. 1000 til 1600.

Studieprogrammet omfatter også et liberal arts-program og et kurs i italiensk

Søk nå om studieopptak våren 2018 og våren 2019.

Avreise til Roma er i midten av februar med hjemreise i første halvdel av mai. Avsluttende hjemmeeksamen avholdes i månedsskifte mai/juni. I forkant av studieoppholdet blir det arrangert et forprogram bestående av en leseplan og et sett oppgaver som må besvares. Forprogrammet publiseres i begynnelsen av januar med innlevering omtrent en uke før avreise. Man kan arbeide med programmet der man måtte befinne seg.

Studiet kan inngå som halvårsstudium, emnegruppe og/eller del av fordypningsfag i en lang rekke bachelorutdanninger ved høyskoler og universiteter. Det egner seg for studenter som ønsker å få en oversikt over verdenshistorien og et grep om historisk metode og tankesett. Studiet er nyttig blant annet med tanke på arbeidsoppgaver innen

  • undervisning, opplæring og pedagogisk arbeid, rådgivning og veiledning, oversettelse og tolkning, ledelse, forskning
  • arkiv og bibliotekoppgaver, kunst, kulturarbeid og formidling, prosjektledelse og prosjektarbeid, administrasjon, undervisning, opplæring og pedagogisk arbeid
  • journalistikk og redaksjonsarbeid, salg, markedsføring og reklame, oversettelse og tolkning, kommunikasjonsarbeid og PR, prosjektledelse og prosjektarbeid, produksjon radio, TV, musikk og web
  • offentlig saksbehandling, administrasjon, kundebehandling, førstelinje og support, kommunikasjonsarbeid og PR, prosjektledelse og prosjektarbeid

Studiet i historie (30 studiepoeng) er godkjent som undervisningsfag i skolen.