Semesterregistrering ved NLA

Her finner du detaljert informasjon om hvordan du semesterregistrerer deg i Studentweb ved NLA.

Når du klikker deg igjennom semesterregistreringen, må du aktivt velge at du skal ta emnene EX101 Examen philosophicum og EX102 Examen facultatum og REL150 Etikk, filosofi og livssyn. Når du har klikket deg igjennom hele semesterregistreringen, klikker de på Aktive emner i hovedmenyen. Der vil du finne hvilke emner du har meldt deg opp til. Sjekk at du er meldt opp til riktig eksamenssted: Bergen, Kristiansand eller Oslo. Her kan du også endre eksamenssted.