Semesterside filosofi, samfunn og språk våren 2018

Studiet i filosofi, samfunn og språk ved Kulturakademiet våren 2018 omfatter et forprogram, som må gjennomføres og bli godkjent før avreise, og en rekke forelesninger som blir avholdt på studiestedene i Roma, Barcelona og Berlin i perioden 26. februar til 7. mai. Studentene må videre skrive oppgaver og gjennomføre eksamener i regi av NLA. Det understrekes at man selv må holde seg oppdatert om eventuelle endringer og beskjeder om datoer og innhold som blir gitt fra NLA i Itslearning. Her har vi samlet den viktigste informasjonen om studiet.

Emneplan for Examen Philosophicum (exphil)

Emneplan for Examen Facultatum (exfac)

Emneplan for etikk, filosofi og livssyn (REL150)

Pensum i de tre emnene

Forprogram i filosofi og samfunn med innleveringsfrist 15. februar

Undervisningskalender for filosofi, samfunn og språk i Roma

Undervisningskalender for filosofi, samfunn og språk i Barcelona

Undervisningskalender for filosofi, samfunn og språk i Berlin

Undervisningsplan Examen Philosophicum

Undervisningsplan Examen Facultatum

Undervisningsplan etikk, filosofi og livssyn

Tidligere gitt eksamen exphil

Tidligere gitt breddetest etikk, filosofi, livssyn (REL150)

Arbeidskrav/eksamen

Examen Philosophicum (exphil): 5 timers skriftlig skoleeksamen 14. mai.

Examen Facultatum (exfac): mappeinnlevering av to hjemmeoppgaver hver på ca. 2000 ord. Oppgaver publiseres i itslearning 8. januar med endelig innlevering 25. april.

Etikk, filosofi og livssyn (REL150): (1) erstatningsoppgave som publiseres 8. januar med frist for innlevering 15. februar. (2) Mappeoppgave på ca. 2000 ord som publiseres 8. januar med frivillig innlevering av foreløpig utkast 16. mars og og endelig innlevering 27. april. (3) Breddetest 23. mai.