Semesterside historie våren 2018

Studiet i historie ved Kulturakademiet våren 2018 omfatter 26 forelesninger som blir avholdt på studiestedene i Roma, Barcelona og Berlin i perioden 26. februar til 4. mai. Studentene må videre følge nettforelesninger, gjennomføre flervalgsprøver, skrive prosessoppgaver og ta hjemmeeksamen i regi av HiVolda. Det understrekes at man selv må holde seg oppdatert om eventuelle endringer og beskjeder om datoer og innhold som blir gitt fra HiVolda i Canvas. Her har vi samlet den viktigste informasjonen om studiet.

Nettforelesningene publiseres fortløpende i Canvas; prosessoppgavene leveres i Canvas; mens flervalgsprøver og hjemmeeksamen gjennomføres i Inspera.

Emneplan for oversiktshistorie fra 300-1536

Emneplan for oversiktshistorie fra 1536-1870

Semesterplan for oversiktshistorie fra 300-1536

Semesterplan for oversiktshistorie fra 1536-1870

Pensum i oversiktshistorie fra 300-1536

Pensum i oversiktshistorie fra 1536-1870

Tyngdepunktsplan i oversiktshistorie fra 300-1536

Tyngdepunktsplan i oversiktshistorie fra 1536-1870

Undervisningskalender for historie i Roma

Undervisningskalender for historie i Barcelona

Undervisningskalender for historie i Berlin

Arbeidskrav/eksamen

(1) Flervalgsprøver i Inspera 8.2 (historie 300-1536), 13.2 (historie 1536-1870), 24.4 (historie 300-1536), 26.4 (historie 1536-1870). Her finner du informasjon om flervalgsprøvene.

(2) Prosessoppgave i historie fra 300-1536: publisering 14.2; frivillig innlevering av disposisjon 21.2; innlevering 5.3; endelig innlevering 9.5. Prosessoppgave i historie fra 1536-1870: publisering 21.3; frivillig innlevering av disposisjon 4.4.; innlevering 16.4; endelig innlevering 22.5.

(3) Hjemmeeksamen i Inspera 15.5 i historie fra 300-1536 (4 timer) og 30.5 i historie fra 1536-1870 (4 timer)

(4) Obligatorisk innlevering av refleksjonsnotat/fagevaluering for både historie fra 300-1536 og historie fra 1536-1870 31.5