Søknadsfrister

Kulturakademiet har fortløpende opptak på studiet, uavhengig av samordna opptak. Det vil si at du kan søke når som helst helt frem til studiestart. Sjansen for å få studieplass vil imidlertid være større jo tidligere du søker. Vi anbefaler også alle å søke så tidlig som mulig med tanke på å få god oppfølging og nyttige beskjeder i forkant av studiestart.

Maksimalt antall studieplasser er p.t. ca. 30 på alle studieprogrammer.

Vi tar nå imot søknader om studieplass for våren 2017, høsten 2017 og våren 2018.

SØK NÅ OG FÅ SVAR I LØPET AV TO DAGER!