Studietilbud i Roma

Undervisningen i Roma finner sted i det fantastisk sjarmerende Casa di Santa Francesca Romana a Ponte Rotto. Det vil si i huset til hellige Francesca Romana ved den ødelagte broen. Det er et gammelt middelalderhus i Trastevere hvor helgenen Francesca bodde på 1400-tallet. Casa di Santa Francesca ligger i Via dei Vascellari i centro storico, gamlebyen, mellom Piazza dei Mercanti og Tiberøya.

Studiealternativer ved Kulturakademiet i Roma: (1) årsstudium i filosofi, samfunnsfag, historie og italiensk; (2) exphil, exfac og italiensk; (3) historie og italiensk

Emnene kan inngå i bachelorgrader ved universiteter og høyskoler.

Forelesningene finner hovedsakelig sted fra kl. 10.15-13.00. Foreleserne er profesjonelle norskspråklige lærere. Siden vi har mange unge studenter, arrangeres det egne seminarer både om studieteknikk og om skriveteknikk. Det er obligatorisk oppmøte på all undervisningen.