Studietilbud i Roma

Undervisningen i Roma finner sted i det fantastisk sjarmerende Casa di Santa Francesca Romana a Ponte Rotto. Det vil si i huset til hellige Francesca Romana ved den ødelagte broen. Det er et gammelt middelalderhus i Trastevere hvor helgenen Francesca bodde på 1400-tallet. Casa di Santa Francesca ligger i Via dei Vascellari i centro storico, gamlebyen, mellom Piazza dei Mercanti og Tiberøya.

Studiealternativer ved Kulturakademiet i Roma: (1) årsstudium i filosofi, samfunnsfag, historie og italiensk; (2) exphil, exfac og italiensk; (3) historie og italiensk

Emnene kan inngå i bachelorgrader ved universiteter og høyskoler.

Forelesningene finner hovedsakelig sted fra kl. 10.15-13.00. I tillegg er det jevnlige foreleserstyrte seminarer der det jobbes i gruppe med de sentrale faglige spørsmålene. Foreleserne er profesjonelle norskspråklige lærere. Siden vi har mange unge studenter, arrangeres det egne seminarer både om studieteknikk og om skriveteknikk. Det er obligatorisk oppmøte på all undervisningen.