Tanker om pedagogikk

I Kulturakademiet har vi lenge savnet refleksjon rundt pedagogikk i høyere utdanning. Vi hører mye om barns læring, men lite snakk om hvordan læring best finner sted på universitets- og høgskolenivå. Ordets greske rot – paidagōgeō – henspeiler også direkte på det «å lede barnet».

Altfor ofte får man inntrykk av at læring er passiv lagring av fakta om verden uten at den enkelte bidrar eller tilfører noe eget i prosessen. Det som blir oversett, er den nødvendige integreringen mellom person og fag, hvordan det faglige ikke kan forstås uavhengig av personen som lærer seg faget.

Kulturakademiet arrangerer all undervisning i utlandet. Borte fra sitt vante og velkjente miljø er studentene våre ofte mer åpne overfor ny kunnskap og nye måter å se verden på. I undervisningen tar vi i bruk de lokale ressursene i Roma, Barcelona og Berlin, både for å lære språk og historie og forstå ulike kulturelle ytringer. Språkstudenter lærer språk i kaffebarer og på markeder. Kulturhistoriestudenter lærer om renessansekunst i verdens beste kunstmuseer. Kulturforståelsestudenter lærer om religion og fremmede kulturer nettopp i en fremmed kultur med en helt særegen religiøs livsanskuelse. Det er vanskelig å forestille seg bedre forutsetninger for å lære språk og kulturhistorie enn studentene våre har i Roma, Barcelona og Berlin.

Kulturakademiet er opptatt av tverrfaglighet, at perspektiver fra ulike fag gjensidig beriker hverandre. Derfor er vi særlig glad i kulturhistorieemnene våre i Roma og Barcelona som tar opp i seg perspektiver fra politisk historie, filosofi, litteraturhistorie, psykologi og kunsthistorie. Vi er også veldig glad for at studentene våre bor i leiligheter sammen, noe som gir en helt unik sosial plattform og en trygg base for læring og spennende opplevelser og erfaringer.

Kulturakademiets pedagogiske plattform

(1) Lysten til å lære må vekkes hos den enkelte studenten.

(2) Undervisningen må ta utgangspunkt i at hver enkelt student erfarer og lærer forskjellig.

(3) Studenten skal behandles med respekt og som et allerede kunnskapsrikt subjekt.

(4) Studenten skal få sjansen til å prøve ut sin individuelle refleksjon i møte med undervisningen og pensumstoffet.

(5) Alle har rett til å delta og bli hørt i undervisningen. Følelsen av å delta er en forutsetning for faglig lidenskap.

(6) Læring er noe annet enn belæring og handler om å finne inspirasjon og engasjement i seg selv.

(7) Læring er både tilegnelse og bruk: at man tilegner seg kunnskap og gjør den brukbar i forskjellige sammenhenger. God læring er en kreativ skapelsesprosess.

(8) Virkelige gode og unike ideer blir til på tvers av fag.

(9) Læring er en tidkrevende prosess som krever utholdenhet, tålmodighet og respekt for en selv og omgivelsene sine.

(10) Dannelse av faglig og personlig styrke er viktigere enn gode karakterer.