KA_logo_v2

Émile Durkheim

Émile Durkheim (født 15 april 1858, død 15. november 1917) var en fransk sosiolog og en av grunnleggerne av den akademiske disiplinen sosiologi. Durkheim studerte filosofi ved et av de store franske læresetene, Ėcole normale superiéure. Han var professor i samfunnsfag og pedagogikk ved universitetet i Bordeaux fra 1887 til 1902 og dernest ved Frankrikes ledende universitet, La Sorbonne, livet ut.

Durkheim var spesielt påvirket av samtidens store franske filosof, Charles-Bernhard Renouvier, men også av Auguste Comte og Immanuel Kant. Som merkelapper på hans tenkning kan nevnes empirisme, realisme, positivisme og metodologisk kollektivisme.