KA_logo_v2

Berlin: om oppholdet

Eksamen og undervisning

Her finner du informasjon om undervisningsopplegg og eksamen.

Tidspunkt for forelesninger i exphil/exfac/idéhistorie/historie/tysk er indikert i kalender for programmet i filosofi, samfunn og språk, i kalender for programmet i historie og tysk og i kalender for programmet for tysk semesterstudium.

Det er obligatorisk oppmøte, og det vil bli ført fravær. For å få gyldig fravær må du sende en e-post med egenerklæring der du oppgir gyldig fraværsgrunn til senterleder Gina.

I løpet av den første studieuken vil det bli etablert kollokviegrupper, som er uformelle faglige samtalegrupper organisert enten ut fra bosted, leiligheten man bor i, eller på annen måte. Målet med disse gruppene er læring gjennom praktisk arbeid med stoffet. I kollokviegruppen kan du diskutere med de andre studentene og samarbeide om å løse kontrollspørsmål og arbeidsoppgaver som dere får utdelt. Her finner du veiledning til kollokviene med informasjon om konkrete mål med kollokviene og tips om hvordan de rent praktisk burde organiseres.

Tysk

Tidspunkt for undervisning i tysk er på mandager mellom kl. 10.00 og 13.30 og tirsdag-fredag mellom kl. 9.00 og 12.30. Undervisningen finner sted intensivt hver dag over tolv uker for semesterstudenter i tysk og fire uker for andre studenter. Første dag med undervisning i tysk er mandag 26. august for semesterstudenter i tysk og mandag 16. september for de andre studentene. Alt undervisningsmateriell vil bli utdelt på skolen i Berlin. Du følger undervisning på ditt eget nivå sammen med andre internasjonale studenter ved GLS/International House Berlin.

Eksamen

Examen Philosophicum (exphil)

Skriftlig skoleeksamen i exphil blir avholdt i Oslo, Bergen og Kristiansand i begynnelsen av desember og i midten av mai.

Examen Facultatum (exfac)

Mappe med hjemmeoppgaver leveres inn digitalt i slutten av november for høststudenter og i begynnelsen av mai for vårstudenter.

Modernitetens idéhistorie (REL170)

Digital hjemmeeksamen over 5 dager gjennomføres i midten av desember for høststudenter og i mai for vårstudenter. 

Historie

For å kunne gå opp til eksamen skal det i hvert emne leveres en individuell prosessoppgave på minst 2500 ord til godkjenning, gjennomføres to flervalgsprøver og leveres et refleksjonsnotat på 200-500 ord. Endelig innlevering av prosessoppgave skal telle 3000-3500 ord. Avsluttende hjemmeeksamener arrangeres i mai. For nærmere detaljer se Canvas.

Tysk

Det blir ikke avholdt noen språkeksamener for studenter i exphil osv. og historie. Semesterstudenter i tysk tar de standardiserte testene TestDaf eller TELC mot slutten av studieoppholdet sitt. Hvilken prøve man tar, avtales i samråd med språklærer etter få uker på studiestedet.