KA_logo_v2

London: om oppholdet

Eksamen og undervisning

Her finner du informasjon om undervisningsopplegg og eksamen.

Undervisning

Tidspunkt for forelesninger i exphil/exfac/etikk og livssyn/TOEFL er indikert i kalenderen for programmet i filosofi, samfunn og språk.

Det er obligatorisk oppmøte, og det vil bli ført fravær. For å få gyldig fravær må du sende en e-post med egenerklæring der du oppgir gyldig fraværsgrunn til senterleder.

I løpet av den første studieuken vil det bli etablert kollokviegrupper som er uformelle faglige samtalegrupper organisert enten ut fra bosted, leiligheten man bor i, eller på annen måte. Målet med disse gruppene er læring gjennom praktisk arbeid med stoffet. I kollokviegruppen kan du diskutere med de andre studentene og samarbeide om å løse kontrollspørsmål og arbeidsoppgaver som dere får utdelt. Her finner du veiledning til kollokviene med informasjon om konkrete mål med kollokviene og tips om hvordan de rent praktisk burde organiseres.

Eksamen

Examen Philosophicum (exphil)

Skriftlig skoleeksamen i exphil blir avholdt i Oslo, Bergen og Kristiansand i slutten av november og i midten av mai.

Examen Facultatum (exfac)

Mappe med hjemmeoppgaver leveres inn digitalt i slutten av november for høststudenter og i begynnelsen av mai for vårstudenter.

Modernitetens idéhistorie

Mappe med hjemmeoppgave leveres inn digitalt i slutten av november for høststudenter og i slutten av april for vårstudenter. Breddetest gjennomføres i Oslo, Bergen og Kristiansand henholdsvis i begynnelsen av desember og i slutten av mai.

TOEFL

Her vil det snart komme mer informasjon og TOEFL-testen