KA_logo_v2

Våre studier

Engelsk

Studenter ved Kulturakademiet i London kan følge kurs i engelsk; enten (1) i form av et avansert engelskkurs der du du følger undervisning på ditt nivå, eller (2) i form av et forberedelseskurs til TOEFL-test. Begge kursene blir arrangert over en periode på 3 uker. TOEFL er et akronym for Test of English as a Foreign Language. Resultatet av denne testen, som måler evnen til å bruke og forstå det engelske språket slik det blir brukt på universitetsnivå, må legges ved søknader om opptak på engelskspråklige universiteter. Gjennom et intensivt forberedelseskurs blir du drillet slik at du kan få høyere score og større sannsynlighet for å komme inn på studiet du ønsker å følge.

Antall timer i semesteret: ca. 60. Hver time er på 45 min.

Lærer: lokale engelsklærere

Undervisningsperioder: Undervisningen foregår intensivt over tre uker med fire timers undervisning hver dag.

Kurset avsluttes ikke med eksamen. I etterkant av kurset kan man gjennomføre testen enten i London eller ved andre godkjente testsentre. P.t. koster det $275 å ta TOEFL-testen, og du kan melde deg opp til testen via www.ets.org.

Kurset i engelsk er valgfritt for studenter ved Kulturakademiet i London.

Studietilbud som inkluderer engelskkurs

Filosofi, samfunn og engelsk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2023 / vår 2024

Pris: kr 69 500