KA_logo_v2

For språklærere

Kulturakademiet tilbyr språkstudier på alle nivåer, fra nybegynnerkurs til årsstudium på akademisk nivå. Studentene kan studere italiensk i Roma, spansk i Barcelona, tysk i Berlin, fransk i Paris og engelsk i Cambridge. Vi tenker at noe av det beste en student tidlig i studieløpet kan gjøre, er å flytte en periode til en europeisk storby, lære seg språk og lese filosofi og skjønnlitteratur.

Alle Kulturakademiets programmer inkluderer språkkurs.

Du kan studere språk på tre ulike måter:

  1. Årsstudium i språk
  2. Språkskoleundervisning over 3 eller 6 måneder (semesterstudium)
  3. Intensiv språkundervisning over 3 eller 4 uker innbakt i semesterstudiene i Filosofi, samfunn og språk eller Historie og språk

Årsstudium i språk

Vi tilbyr tysk årsstudium i Berlinspansk årsstudium i Barcelona og fransk årsstudium i Paris. Disse studiene kombinerer skoleundervisning på studiestedet med nettundervisning ved en akkreditert høyskole og kan gi 60 studiepoeng. Årsstudiene i tysk, spansk og fransk er for studenter som er særlig opptatt av å lære seg språkene og ønsker å gjøre dette på et akademisk og teoretisk nivå. Sammen med praktisk-pedagogisk utdanning kan årsstudiene gi undervisningskompetanse. Deler av skoleundervisningen vil være sammen med andre internasjonale studenter, mens andre deler vil være i egne lukkede grupper. Det gjøres oppmerksom på at nivået er høyt på årsstudiene i språk, og studenter som er usikre på om språkferdighetene er høye nok (minst B1), anbefales å velge semesterstudiet i tysk, spansk eller fransk.

Språkskoleundervisning (semesterstudium)

Det tilbys språkskoleundervisning over 3 eller 6 måneder i italiensk (Roma)spansk (Barcelona)tysk (Berlin) og fransk (Paris). Undervisningen er intensiv og foregår over 20 timer i uken. Studiene egner seg for studenter som ønsker å mestre språkene i hverdagslige situasjoner og i tekst og for studenter som ønsker å studere videre ved lokale universiteter. Språkskolestudiet gir ikke studiepoeng, men kan gi rett til studiestøtte fra Lånekassen som del av ordningen som heter språklig tilrettelegging, som skal tilrettelegge og gjøre det lettere for norske studenter å følge studier ved universiteter i utlandet. Undervisningen finner sted på alle nivåer fra A1 til C2. Etter å ha gjennomført en kort diagnostisk test plasseres man i grupper sammen med andre internasjonale studenter på et nivå som svarer nøyaktig til de språkferdighetene man har. 

Språkundervisning i semesterstudiene i Filosofi, samfunn og språk og Historie og språk

Alle semesterstudiene inneholder valgfrie språkkurs. Påmelding er via skjema som man får tilsendt før semesterstart. Normalt velger ca. 90% av studentene å følge språkkurset, noe vi også anbefaler. Undervisningen er intensiv og foregår over 20 timer i uken i 3 eller 4 uker ganske tidlig i semesteret. I Roma kan du lære deg italiensk; i Barcelona kan du lære deg spansk; i Berlin kan du lære deg tysk; i Paris kan du lære deg fransk; og i Cambridge kan du bli bedre i engelsk gjennom å ta et forberedelseskurs til TOEFL-test. Undervisningen finner sted på alle nivåer fra A1 til C2. Blant Kulturakademiets studenter vil det alltid være både nybegynnere og studenter med større språkferdigheter for eksempel fra videregående skole. Etter å ha gjennomført en kort diagnostisk test plasseres man i grupper sammen med andre internasjonale studenter på et nivå som svarer nøyaktig til de språkferdighetene man har.