KA_logo_v2

Forlengelse av oppholdet for årsstudenter i språk

Årsstudenter i språk har muligheten til å forlenge oppholdet sitt og bo på studiestudiet og få skoleundervisning også i desember og januar. Bestilling av forlengelse er via skjema som du får tilsendt i mai og november.

Ordinær undervisning på studiestedet foregår studieåret 2021-2022 i perioden 29.8-19.11 og 20.2-12.5. Nettundervisningen finner sted helt frem til jul, og starter opp igjen første uken i januar. 

I perioden mellom 19.11 og 20.2 (bortsett fra de to juleukene) vil det bli stilt tilgjengelig en lærer som kan følge deg opp 2 timer i uken. 

Alternativ 1

Utvidelse i 3 uker i periodene 19.11-10.12, 31.1-20.2 og 12.5-2.6

Ekstra kostnad for innkvartering per periode: kr 6 300

Ingen ekstra kostnader for undervisningen

Alternativ 2

Opphold på studiestedet fra 29.8.2021 - 2.6.2022 (18 uker ekstra)

Ekstra kostnad for innkvartering: kr 34 500

Ingen ekstra kostnader for undervisningen