KA_logo_v2

Studieråd

Hvordan være en god student?

Hvordan være en god student?

Som ny student ved Kulturakademiet er du kanskje nysgjerrig på hvilke forventninger som blir stilt til deg som student. Hva vil gjøre deg til en god student? Her er noen pekepinner:

Før studiestart

Skaff deg bøkene tidlig og orienter deg i dem. Jo mer du leser før studiestart, desto bedre forberedt vil du være. Se i forprogrammet for informasjon om hva du bør lese først.

Forprogrammet på programmet i Filosofi, samfunn og språk inneholder en obligatorisk leseplan med tekster som må leses før avreise, samt noen spørsmål som må besvares og leveres inn per e-post. Kom i gang med dette arbeidet så tidlig som mulig. (På programmet i historie og språk er det ikke forprogram, siden nettundervisningen starter allerede første uken i januar.)

Les gjennom informasjonen på denne siden og annen informasjon om det faglige. Les særlig godt beskrivelsene av fagene, veiledning om kollokviering og rådene om lese- og studieteknikk.

Generelt i løpet av studietiden

Det er lurt å regne studiedagen som en vanlig arbeidsdag, slik at du setter av minst like mye tid til studier i form av forelesninger, kollokviering og egen lesning som det går med til en vanlig jobb (8 timer). Dette vil kunne gi studietiden din en fordelaktig struktur, og du vil etablere gode vaner som du kan ta med deg videre. Stå opp tidlig og bruk dagen. Ha respekt for moralen i det tyske ordtaket: In der Nacht wird der Faule fleißig.

Finn et trivelig sted å lese. Be gjerne forelesere og senterledere på studiestedene om tips til hvor det kan være fint å lese. Tips om god lese- og studieteknikk finner du litt lenger ned på siden.

Etabler en studiesirkel (kollokviegruppe) med andre studenter tidlig i semesteret, og prøv deg frem med utgangspunkt i pensum, kontrollspørsmål og veiledende spørsmål. Se veiledning om kollokviering.

Møt forberedt til hver forelesning og hvert seminar. Du bør vite hva som skal gjennomgås og ha lest mesteparten av relevant pensum.

Det er obligatorisk oppmøte til all undervisning. Ved fravær over 15 % i et emne risikerer du å miste studieretten og å måtte flytte ut av leiligheten. Det er også forventet at man er like flink til å møte opp i undervisningen de siste par ukene. Erfaringsmessig har vi sett at fravær de siste par ukene fører til dårligere karakterer, i verste fall stryk. Ugyldig fravær regnes som dårlig stil.

Under forelesningen

Ta gode forelesningsnotater. Du bør skrive flere tette sider med notater til hver forelesning. Merk deg hva foreleseren din vektlegger i undervisningen.

Følg godt med. En viktig regel: Det er ikke lov å spise frokost/lunsj eller surfe på internett i forelesningssalen under undervisningen.

Spør foreleseren din om det du lurer på, gjerne med en gang, hvis noe som blir sagt er uklart, eller når foreleseren åpner opp for en spørrerunde mot slutten av hver forelesningstime.

Under arbeidet med hjemmeoppgavene

Begynn å tenke på hvordan du skal skrive oppgaven med en gang du mottar hjemmeoppgaven. Det er lurt å begynne å skrive med en gang.

Selve innholdet i oppgaven – hva du skriver – er naturligvis veldig viktig. Men hvilken struktur og stil du gir teksten, er mye viktigere enn de fleste aner. Både teksten som helhet og de ulike avsnittene må gis en stram og god struktur der alt trekker i retning av å besvare det spørsmålet som er stilt. Alt i teksten skal ha en forklaringsmessig funksjon, og det skal stå klart både for deg og for leseren av teksten din akkurat hva som blir forklart og utredet i de ulike avsnittene. Dette må du holde leseren informert om gjennom løpende beskjeder til leseren om hva det er du gjør i teksten (og hvorfor du gjør det).

Gjør deg godt kjent med og følg skrivetipsene du også vil finne i bloggen.

Skal du levere inn et førsteutkast, er det lurt å ha jobbet så mye som mulig med teksten før den leveres inn. Det gjør det mye lettere for læreren din å komme med presise tilbakemeldinger om hva det med fordel kan jobbes mer med.

Før eksamen

Jobb jevnt og trutt med stoffet frem til de avsluttende eksamenene. Legg ned hele arbeidsdager. Ønsker du å prestere godt på eksamen, er det ikke sikkert at det er en god idé å begynne å jobbe fulltid etter hjemkomst fra studiestedet.

Gjør deg kjent med rådene om lesning til skoleeksamen som du finner lenger ned på siden.

Bruk støttematerialet/ressursene som er tilgjengelig på semestersiden din, så som tidligere gitte eksamensoppgaver osv.

Under eksamen

Første bud: Aldri gå før tiden. Bruk all den tiden du har tilgjengelig. Dersom du føler at du har skrevet det du kan, konsentrer deg om hvordan du presenterer stoffet. Kunne det ha vært presentert bedre?

Følg eksamensrådene som du finner litt lenger ned på denne siden.

Gi det du skriver en klar og god struktur. Ikke bare tøm deg for informasjon. Husk at besvarelsen din også blir bedømt ut i fra i hvilken grad du mestrer den akademiske skrivemåten. Ha derfor en høy strukturbevissthet.

Når semesteret er over

Vi i Kulturakademiet ser på studiene som utdanning for livet, og ønsker at studier hos oss skal gi en plattform ikke bare for videre studier, men også for det livet man lever. Vi håper at alle, hver på sin måte, vil fortsette å utforske de human- og samfunnsvitenskapelige perspektivene som studiene gir. Dette kan man selvfølgelig gjøre gjennom å fortsette å studere og å lese faglitteratur. Samtidig kan man få mye informasjon så og si gratis gjennom jevnlig å oppsøke det som kanskje er våre viktigste medier for debatt og informasjon om human- og samfunnsvitenskapelige temaer, nemlig Morgenbladet, Klassekampen og P2. Daglig kontakt med forskjellige faglige problemstillinger i avis og radio gir en effektiv form for mikrolæring som gjør at man etter hvert blir innforstått og fortrolig med det som først kanskje virket vanskelig og uforståelig.