KA_logo_v2

Kostnader

Kostnader årsstudium i filosofi, samfunn, historie og språk

Her finner du informasjon om kostnader knyttet til årsstudiene i Filosofi, samfunn, historie og språk i Roma, Barcelona, Paris, Berlin og London

Årsstudium 2023/2024

Administrasjonsgebyr 4 000 kr

5 dager etter studieopptak

Kursavgift høst 69 500 kr

8. mai: 20 000; 16. juli: 49 500

Kursavgift vår 49 500 kr

8. november: 20 000; 16. januar: 29 500

Språkkurs 4 000 kr

gjelder intensivkursene i italiensk, spansk, tysk, engelsk og fransk

Studieavgift til høyskolen som arrangerer eksamen 3 900 kr

kun høst

Semesteravgift til studentsamskipnaden 600 kr

høst og vår

Obligatorisk ANSA-studentforsikring 3 296 kr

anbefales tegnet umiddelbart etter studieopptak

Studenter ved Kulturakademiet kan ordne seg bolig på studiestedet selv eller velge innkvartering via Studentbolig.

Hvor mye studiestøtte kan du få fra Lånekassen?

Hva dekker kursavgiften?

Kursavgiften dekker (1) assistanse og hjelp før avreise og på studiestedet; (2) undervisning (språkundervisning eller kurs i kreativ skriving som tilbys som tillegg til studier i filosofi eller historie og går over 3-4 uker koster ekstra); (3) tilgang til Kulturakademiets sosiale og kulturelle program.

Kursavgiften dekker ikke innkvartering, transport til og fra studiestedet, deltakelse på helgeutflukter og andre mer omfattende arrangementer, studentforsikring, språktest ved endt undervisning, samt pensumbøker. Det kan også være noen utgifter knyttet til deltakelse på det sosiale programmet, slik som utgifter til transport og inngangsbilletter til museer o.l.

Avgiften til innkvartering, for de som velger innkvartering via Kulturakademiet, dekker innkvartering hele semesteret samt utgifter til strøm/gass/vann opp til euro 100 per person.

Kan jeg avbestille?

Påmeldingen er bindende ved innbetaling av administrasjonsgebyr på kr 4 000. Ved skriftlig avbestilling før dagen for forfall av betaling av første del av kursavgiften påløper det ingen ekstra avgifter. Ved avbestilling fra og med dagen for forfall av betaling av første del av kursavgiften, faktureres det et avbestillingsgebyr på kr 20 000. Er første del av kursavgiften allerede betalt, vil denne summen ikke bli tilbakebetalt, men omgjort til å dekke avbestillingsgebyret. Ved avbestilling fra og med fjorten til og med fire dager før avreise tar Kulturakademiet halvparten av den totale kursavgiften. Ved avbestilling fra tre dager før avreise beholder Kulturakademiet hele beløpet. Se våre vilkår for mer informasjon.

Finansiering

Fristen for å betale første og andre del av kursavgiften til Kulturakademiet er henholdsvis fjorten og fem uker før avreise. Om høsten er dette en stund før du mottar studiestøtte fra Lånekassen. Om våren har du normalt allerede mottatt første del av studiestøtten før fristen. Kontakt oss dersom du ser at det kan bli vanskelig å følge ordinær betalingsplan, så kan vi eventuelt avtale en egen nedbetalingsplan.

Studieprogram disse kostnadene gjelder for

Filosofi, samfunn, historie og italiensk

Varighet: ett år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2023

Pris: kr 69 500 (høst 2023) og kr 49 500 (vår 2024)

Filosofi, samfunn, historie og spansk

Varighet: ett år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2023

Pris: kr 69 500 (høst 2023) / kr 49 500 (vår 2024)

Filosofi, samfunn, historie og tysk

Varighet: ett år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2023

Pris: kr 69 500 (høst 2023) og kr 49 500 (vår 2024)

Filosofi, samfunn, historie og fransk

Varighet: ett år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2023

Pris: kr 69 500 (høst 2023) og kr 49 500 (vår 2024)

Filosofi, samfunn, historie og engelsk

Varighet: ett år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2023

Pris: kr 69 500 (høst 2023) og kr 49 500 (vår 2024)