KA_logo_v2

Våre studier

Kreativ skriving

              I'm writing 'bout the
              book I read
              I have to sing about the
              book I read
              I'm embarassed to admit
              it hit the soft spot in my heart
              When I found out you wrote the
              book I read so

              Take my shoulders
              as they touch your arms
              I've got little cold chills
              but I feel alright
              The book I read
              was in your eyes

               - "The book I read"
                 Talking HeadsUndervisningen i kreativ skriving er i regi av en dansk forfatter og skrivelærer. Som student blir du kjent med og får anledning til å prøve deg på tre-fire ulike tekstsjangre under veiledning. Et generelt hovedmål i undervisningen er å trene opp språkbevisstheten og håndverksmessige ferdigheter i omgangen med språk. Undervisningen finner sted over åtte uker med to undervisningsdager hver uke: én undervisningsdag med faglærer og én dag med en gjesteforeleser, som er en dansk profesjonell forfatter, skribent eller kunstner som har tekst som kunstfelt. Kurset i kreativ skriving inngår i alle studieprogrammene ved Kulturakademiet i København, men du må bekrefte at du ønsker å følge kurset via skjema som du får tilsendt i forkant av semesteret.

Antall timer i semesteret: ca. 40. Hver time er på 45 min. 

Lærer: Rakel Haslund-Gjerrild

Undervisningsperiode: Undervisningen foregår over åtte uker, med tre timers undervisning på tirsdager og to timers undervisning med gjesteforeleser på torsdager.

Kurset avsluttes ikke med eksamen, men med utgivelse av deres egen antologi.