KA_logo_v2

Våre studier

Livssyn og etikk

Studiet i livssyn og etikk tar for seg grunnleggende spørsmål knyttet til aktuelle sosiale og kulturelle vilkår for moralsk dannelse. Det legges vekt på filosofiske spørsmål som gjelder begrunnelse av etiske standpunkt og motivasjon for moral. 

Temaer som blir behandlet, er blant annet de historiske forutsetningene for dagens livssynsmangfold, sekularisering, enhetskulturens fall, humanisme og naturalisme, kristendom og nyreligiøsitet. Videre drøftes det på hvilken måte livssynsmangfoldet utgjør en samfunnsmessig og pedagogisk utfordring. 

Undervisningen forbereder deg på en eksamen som gir 10 studiepoeng. Emnet kan inngå i mange bachelorgrader ved universiteter og høyskoler.

Fra høsten 2019 vil emnet i livssyn og etikk bli erstattet i alle programmene der det inngår med et emne i idéhistorie.

Her finner du praktisk informasjon om programmene som inneholder Livssyn og etikk

Studietilbud som inkluderer livssyn og etikk

Filosofi, samfunnsfag, historie og italiensk

Varighet: 1 år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2019 og vår 2020

Pris: kr 59 900 (høst) og 56 900 (vår)

Filosofi, samfunn og italiensk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2019 / vår 2020

Pris: kr 59 900

Filosofi, samfunnsfag, historie og spansk

Varighet: 1 år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2019 og vår 2020

Pris: kr 59 900 (høst) og 56 900 (vår)

Filosofi, samfunn og spansk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2019 / vår 2020

Pris: kr 59 900

Filosofi, samfunnsfag, historie og tysk

Varighet: 1 år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2019 og vår 2020

Pris: kr 59 900 (høst) og 56 900 (vår)

Filosofi, samfunn og tysk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2019 / vår 2020

Pris: kr 59 900

Filosofi, samfunn og fransk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2019 / vår 2020

Pris: kr 59 900

Filosofi, samfunn og TOEFL

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2019 / vår 2020

Pris: kr 59 900