KA_logo_v2

London

London er hovedstaden i Storbritannia, og og er kjent for sin rike kulturarv og historie. Byen ble grunnlagt for over 2000 år siden, og har siden den gang vært sentrum for mange store og viktige begivenheter og fenomener, som for eksempel den engelske renessansen, den industrielle revolusjon og den ny-gotiske arkitekturen. London er en by med mange kontraster; det er ikke langt fra skyskrapere til viktorianske palasser. Dels på grunn av dette har byen blitt en av verdens mest populære turistbyer – men også studenter strømmer til denne store, spennende og mangfoldige byen, som blant annet er hjem for the British Museum, Tate galleries, Notting Hill-karneval, verdenskjente teatre og mange hyggelige kaféer og restauranter. London er også kjent for å være et sentrum for sport, særlig fotball – hele seks premier league-klubber spiller i London. Det er med andre ord mange grunner til å studere i London med Kulturakademiet!

Kort om studiene

Kunne du tenke deg å studere i England? Vi gjør det mulig for deg å studere i London. Mange ønsker et semester eller et år der de får reist og sett verden og samtidig gjør noe fornuftig. Ved Kulturakademiet i London kan du utforske fag som stiller de store spørsmålene. Melder du deg opp til høyskoleeksamen, noe vi hjelper deg med, får du studiepoeng som kan brukes i bachelorgraden og kvalifiserer til studiestøtte fra Lånekassen. Du får også en pause fra hverdagslivet som kan brukes til å planlegge veien videre. Studiene gir nye perspektiver på utdanning og arbeidsliv, og er et springbrett inn i akademia, for mange også til videre studier i utlandet. Gjennom å utforske filosofiske, etiske og samfunnsfaglige problemstillinger får du en inngang til en grunnleggende forståelse av mennesket og verden. Undervisningen er på norsk i alle emner med unntak av språkkurs i spansk som er i regi av lokale lærere. Her kan du lese om de ulike formene for språkkurs du kan følge ved Kulturakademiet.

Om semesterstudiet i filosofi, samfunn og engelsk: Semesteret består av emnene exphil (filosofi), exfac (samfunnsvitenskap), modernitetens idéhistorie og forberedelseskurs til TOEFL-test (valgfritt). I løpet av studiet i exphil og exfac vil du bli kjent med sentrale filosofiske, samfunnsfaglige og vitenskapelige problemstillinger. Du vil få kjennskap til tenkningen til klassiske filosofer som Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant og Hegel, mer moderne filosofer som Nietzsche og Sartre og samfunnsvitenskapelige pionerer som Durkheim og Weber. Studiet i modernitetens idéhistorie tar for seg modernitetens bærende ideer og omfatter lesning av tekster av skjønnlitterær, filosofisk og psykologisk art, deriblant tekster av Goethe, Dostojevskij, Thomas Mann, Descartes, Pascal, Kant, Nietzsche, Benjamin, Adorno, de Beauvoir og Foucault. Ved siden av undervisningen i de studiepoenggivende emnene kan du også delta på et tre ukers forberedelseskurs til TOEFL-test (ikke obligatorisk). Mange trenger TOEFL-testen for å komme inn på universiteter i engelskspråklige land.

Studiene har en faglig, kulturell og sosial side som gjensidig forsterker hverandre og optimaliserer læringssituasjonen. Les mer om aktiviteter og utflukter i London her. Faglig har studiene forankring på studiestedet når man studerer europeisk kulturhistorie og språk. Kulturelt blir en kjent med en ny kultur og dets språk og lærer å manøvrere i internasjonalt terreng. Utflukter med kulturelt og faglig innhold til museer, lokale institusjoner og kulturbyer i omegn skaper en dynamisk form for læring. Som student ved Kulturakademiet inngår du i et sosialt i fellesskap med opptil mellom 35 og 50 studenter, og man står i tett kontakt med senterledelsen og skolens fagpersoner, ikke bare i undervisningssituasjonen, men også i dagliglivet, på kulturelle utflukter og andre sosiale tilstelninger. Det oppstår en spesiell dynamikk når man befinner seg hjemmefra og bor og studerer sammen med mange andre i samme situasjon, noe som kan gjøre studiene til en helt unik sosial opplevelse. For mange er det første gang man bor sammen med andre enn nærmeste familie. Det kan være krevende og setter definitivt ens særegenheter på prøve, men samtidig kan det være givende, særlig om man er modig og forsøker å forstå og utvikle solidaritet med de en møter og bor sammen med. Studier ved Kulturakademiet er liberal arts-studier. Les mer om hva det betyr her.