KA_logo_v2

Nettforelesning Historie - Sosioøkonomisk utvikling 1815-1870

Pensum til forelesningen

Myhre s. 69–124 og s. 163-194.

Blom m.fl.: 159–212


Oppgaver til forelesningen

Del 1:

  • Gjør rede for konsekvensene av 1800-tallets kraftige befolkningsvekst.
  • Hvilke faktorer kan forklare den voldsomme produktivitetsøkningen i norsk landbruk fra midten av 1800-tallet?

Del 2:

  • Hvilke motiver lå til grunn for den storstilte statlige satsningen på utbygging av norsk infrastruktur fra 1840-tallet og fremover?
  • Gjør rede for forutsetningene for industrialiseringen av Norge.

Del 3

  • Hva karakteriserte den økonomiske situasjonen i Norge i 1814? Hvilke strategier benyttet staten seg av for å gjenreise økonomien i de påfølgende tiårene?
  • Historien om Norge på 1800-tallet presenteres tradisjonelt som en suksesshistorie. Hvilke kritiske innvendinger kan rettes mot et slikt narrativ?