KA_logo_v2

Filosofi, Samfunn og Språk

Modernitetens idéhistorie - Skjervheim og Foucault

Pensum til forelesningen

  • Skjervheim «Deltakar og tilskodar»
  • Foucault: «Forord» i Tingenes orden
  • Schaaning: «Foucault» i Vestens tenkere
  • Den moderne verdens idéhistorie: s. 386-408 og 465-486
  • De europæiske ideers historie: 362-377


Oppgaver til forelesningen

Del 1

1. På hvilken måte kan Skjervheims begrep om «deltakeren» sies å være inspirert av eksistensialismen?
2. Hvordan henger begrepet om «tilskueren» sammen med Skjervheims kritikk av humanvitenskapene?
3. Redegjør kort for problemet Skjervheim tar opp når han omtaler «elimineringen av det etiske».

Del 2

1. Hvorfor er den «store innesperringen» på midten av 1600-tallet en viktig hendelse i galskapens historie, ifølge Foucault?
2. På hvilken måte kan Foucaults studie av galskapens historie knyttes til en fornuftskritikk?
3. Gjør kort rede for kontinuiteter mellom Foucaults forståelse av psykiatrien og Skjervheims kritikk av «objektivismen».

Del 3

1. Hva legger Foucault i begrepet om epistemet?
2. Hvorfor hevder Foucault at «mennesket» er en «relativt ny oppfinnelse»?
3. Med tanke på Foucaults maktanalyse, hvorfor kan det sies at det er noe «fengselsaktig» over samfunnet som vokser frem på 1800-tallet?