KA_logo_v2

Filosofi, Samfunn og Språk

Modernitetens idéhistorie - Kant og Goethe

Pensum til forelesningen: 

Kant: «Et svar på spørsmålet: Hva er opplysning?»

Storheim: «Kant» i Vestens tenkere

Dahl: «Goethe» i Vestens tenkere

Eriksen: Kors på halsen

Den moderne verdens idéhistorie: s. 87-122 og 185-240

De europæiske ideers historie: s. 245-293


Kontrollspørsmål til forelesningen: 


Del 1:

Hva kjennetegner opplysningsprosjektet? 

Hvem var opplysningsfilosofene? Hvilke spørsmål var de opptatt av?


Del 2:

Hva er opplysning for Kant? Hva skal til, ifølge ham, for at mennesket skal bli opplyst?

Hvorfor var det viktig for Kant med en fri og åpen offentlighet?


Del 3:

Hvilke kjennetegn ved opplysningen er også karakteristiske for moderniteten som epoke? 

I hvilken grad kan vi si at opplysningsprosjektet er en stadig pågående prosess? 

Hva legger Johannes Sløk i begrepet “den uendelige streben” og i hvilken grad er denne et kjennetegn ved moderniteten?