KA_logo_v2

Filosofi, Samfunn og Språk

Modernitetens idéhistorie 4 - Dostojevskij

Pensum til forelesningen: 

Dostojevskij: utdrag fra Brødrene Karamasov og Idioten

Waage: «Dostojevskij» i Vestens tenkere

Kjetsaa: «Etterord til Idioten» og Dostojevskij og Tolstoj, essays

Williams: Dostoevsky: Language Faith and Fiction

Den moderne verdens idéhistorie: s. 365- 408


Arbeidsoppgaver: 

Del 1
Hva er det ved den nihilismen, kanskje spesielt den russiske, Dostojevskij ikke kan forsones med?

Hva er Dostojevskijs forhold til moderne vesteuropeiske idestrømninger og hva mener han Russlands rolle og det russiske folks muligheter kan være?

Hva mener Bakhtin når han kaller Dostojevskijs romaner polyfone?

Del 2

Hva gjør at vi kan snakke om fyrsten som «det absolutt gode menneske» og hvordan kan han sies å utgjøre en Kristus-skikkelse?

Hva handler fyrstens fortelling om Marie om, og hva forteller denne om romanens tanker om medlidelse?

Hva er medlidelse et uttrykk for for Dostojevskij, og hvorfor er den så sentral for ham?

Del 3

Hva er det Ivan fortviler over i kapittelet «Opprør»?

Hva kritiserer storinkvisitoren Jesu for, og hva har vært kirkens løsning på dette ifølge ham?

Hva er Sosimas svar til Ivan og storinkvisitoren?