KA_logo_v2

Filosofi, Samfunn og Språk

Modernitetens idéhistorie 5 - Freud

Pensum til forelesningen: 

Freud: Ubehaget i Kulturen og utdrag fra «Jeget og detet» Schjelderup: «Freud» i Vestens tenkere Den moderne verdens idéhistorie: s. 168- 184

De europæiske ideers historie: 335-354


Kontrolloppgaver: 

Del 1

I hvilken grad kan Freuds tenkning forstås i lys av wienerkulturen rundt år 1900? 

Redegjør for Freuds tredeling av sjelen

Hva kjennetegner Freuds religionskritikk? Del 2

Hvordan oppstod kulturen ifølge Freud og hvilke krefter er det som driver kulturviklingen framover? 

Hva skjer når kulturen forsøker å temme aggresjonsdriften? Hvilke konsekvenser har dette for det enkelte individ og utviklingen av kulturen som helhet?

Redegjør for det såkalte kollektive overjeget.


Del 3 

På hvilken måte er Freuds tenkning typisk for det moderne?