KA_logo_v2

Filosofi, Samfunn og Språk

Modernitetens idéhistorie - Thomas Mann

Pensum til forelesningen

  • Mann: Døden i Venedig
  • Levander: Thomas Mann och hans tid
  • Den moderne verdens idéhistorie: s. 409-430

Oppgaver til forelesningen

  1. Hvordan kan vi tolke scenen i friserstolen?
  2. På hvilke måter kan vi si at Døden i Venezia er en forfallshistorie?
  3. Hvordan er dekadensmotivet tilstedeværende i novellen?
  4. Hvordan behandler novellen kunstnerrollen?