KA_logo_v2

Pensum Filosofi, samfunn og språk

Studenter på programmet "Filosofi, samfunn og språk" må skaffe seg alle bøkene angitt under overskriftene "Exphil", "Exfac" og "Idéhistorie".

Exfac, høst 2023

Eriksen, T. B. «Tiden er mer enn et ord», i Tidens historie Oslo: J. M. Stenersens forlag, 1999, s. 14-26 og 192-218. Tilgjengelig digitalt her: https://www.nb.no/items/URN:NB...

Gilje N. og Grimen H.(1993). Samfunnsvitenskapenes forutsetninger: innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi. Universitetsforlaget. (Senere utgaver er også greit) 266 sider.

Hauge og Holgernes (2005). Vitenskap og språk. En innføring i vitenskapsfilosofi og logikk. Høyskoleforlaget: Del 1 er pensum. Merk deg at samme bok er på pensum i exphil.

Hauge og Haga (2014). Handling, valg og ansvar. Etikk og menneskesyn i historisk perspektiv. Fagbokforlaget: Hele boken er pensum.

Hellenes, J. og Skirbekk, G. (2002). «Hans Skjervheim - ein filosofisk fornyar» i Hans Skjervheim. Mennesket. Oslo: Universitetsforlaget, s. 7-19. Utdraget vil bli gjort tilgjengelig digitalt.

Kristiansen, S.J.: «Bilde og deltakelse: Om spillet mellom ikon og betrakter hos Hans-Georg Gadamer, Michael Ann Holly og Jean-Luc Marion», i Talende bilder – Tekster om kunst og visuell kultur. Oslo: Spartacus forlag, 2010, s. 91-107. Utdraget vil bli gjort tilgjengelig digitalt.

Sontag, Susan, "Mot fortolkning", 10 sider. Artikkelen vil bli gjort tilgjengelig digitalt.

Idéhistorie, høst 2023

Følgende bøker må kjøpes separat:

Liedman, Sven-Eric (2016). Den moderne verdens idéhistorie. I skyggen av fremtiden. Dreyers forlag. Side 16-181, 241-310, 313-349, 409-428 (ca 270 sider)

Mann, Thomas (2013). Døden i Venezia. Overs. Per Qvale. Oslo: Gyldendal (112 sider) Tidligere oversettelse av Kaare Lervik går også fint.

Freud, Sigmund (2007). Ubehaget i kulturen. Oslo: Cappelen (90 sider).

Kompendiumtekstene i idéhistorie (følger under) vil bli tilgjengeliggjort av NLA i Canvas.

Originallitteratur (alfabetisk):

Adorno, Theodor W. (1991). «Om kulturindustrien» i Max Horkheimer og Theodor W. Adorno, Kulturindustri. Oslo: Cappelen (11 sider).

Benjamin, Walter (1991). «Historiefilosofiske teser» i Torodd Karlsen (red.), Kunstverket i reproduksjonsalderen: Essays om kultur, litteratur, politikk. Oslo: Gyldendal (10 sider).

De Beauvoir, Simone (2000). Utdrag fra Det annet kjønn. Oslo: Pax (13 sider).

Dostojevskij, Fjodor M. (1991). Utdrag fra Brødrene Karamasov. Oslo: Den norske bokklubben (ca. 42 sider).

Dostojevskij, Fjodor M. (1990). Utdrag fra Idioten. Oslo: Solum Forlag (ca. 19 sider).

Foucault, Michel (2006). «Forord», i Tingenes orden. Oslo: Spartacus, s. 7-19 (12 sider).

Freud, Sigmund (1998). Utdrag fra «Jeget og detet», i: Filosofiske tekster i utvalg. Oslo: Pax (ca. 5 sider).

Habermas, Jürgen (1999). «En genealogisk undersøkelse av moralens kognitive gehalt» i Jürgen Habermas, Kraften i de bedre argumenter. Oslo: Ad Notam Gyldendal (39 sider).

Kant, Immanuel (2003). «Et svar på spørsmålet: Hva er opplysning?» i Johann Georg Hamann. Opplysning og kors. Oslo: Aschehoug (8 sider).

Kierkegaard, Søren (1998). Utdrag fra Enten-Eller. I: Helge Svare (red.): Filosofiske tekster i utvalg. Oslo: Pax (8 sider).

Kierkegaard, Søren (1989). Utdrag fra Afsluttende uvidenskabelig efterskrift. I: Helge Svare (red.), Filosofiske tekster i utvalg, Pax, Oslo 1998 (9 sider).

Kierkegaard, Søren (1963). Kjerlighedens Gjerninger. København: Gyldendal (20 sider).

Nietzsche, Friedrich (1989). «Om sannhet og løgn i utenommoralsk forstand». Agora, nr. 2-3 1989. Oslo: Aschehoug (13 sider).

Nietzsche, Friedrich (1990). Utdrag fra Slik talte Zarathustra («Om de tre forvandlinger»). Oslo: Gyldendag (2 sider).

Pico della Mirandola (2013). Lovprisning av menneskets verdighet. Oslo: Vidarforlaget, s. 39-57. (18 sider)

Skjervheim, Hans (1976). «Deltakar og tilskodar» i Hans Skjervheim, Deltakar og tilskodar og andre essays. Oslo: Tanum-Norli (21 sider).

(= 338 sider originallitteratur)

Totalt ca 900 sider

Sekundærlitteratur (alfabetisk):

Andersson, Dag T (2000). «Å tenne håpets gnist i fortiden» i Morgenbladet, 22. sept. 2000 (Om Walter Benjamin, ca. 2 sider).

Bø-Rygg, Arnfinn (1993). «Theodor W. Adorno» i Trond Berg Eriksen (red.). Vestens tenkere. Bind II. Oslo: Aschehoug, s. 334-349 (15 sider).

Copleston, Frederick (1993). History of Philosophy. Volume III: Late Medieval and Renaissance Philosophy. New York: Image Books, s. 1-23. (24 sider)

Dahl, Sverre (1993). «Johann Wolfgang von Goethe» i Trond Berg Eriksen (red.). Vestens tenkere. Bind II. Oslo: Aschehoug, s. 321-334 (ca. 14 sider).

Eriksen, Trond Berg (2002). Kors på halsen - om religion og vitenskap. Oslo: Universitetsforlaget, s. 239-257 (18 sider).

Eriksen, Trond Berg (2003). Hva er idéhistorie. Oslo: Universitetsforlaget, s. 7-36 (29 sider).

Eriksen, Trond Berg (2000). «Thomas Mann og modernismen«, fra Nietzsche og det moderne. Oslo: Universitetsforlaget, s. 150–174 (24 sider)

Heyerdah, Grete B. (1974). «Kjærlighetsideen hos Søren Kierkegaard med henblikk på «Kjerlighedens Gjerninger», i Tore Frost og Egil A. Wyller (red.). Den platonske kjærlighetstanke gjennom tidene. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, s. 175-190 (16 sider).

Horner, Robyn (2005). «Postmodern Imperatives», i Jean-Luc Marion: A Theo-logical Introduction. Aldershot: Ashgate Publishing, s. 35-50 (15 sider)

Kjetsaa, Geir (2002). «Etterord til Idioten» i Dostojevskij, Fjodor M.: Idioten. Bind II. Oslo: Solum Forlag, s. 267-271 (5 sider).

Kjetsaa, Geir (1977). Dostojevskij og Tolstoj. Essays. Oslo: Gyldendal (ca. 8 sider).

Lampl, Hans Erich (1993). «Friedrich Nietzsche» i Trond Berg Eriksen (red.). Vestens tenkere. Bind II. Oslo: Aschehoug, s. 574-591 (16 sider).

Levander, Hans (1995). Thomas Mann och hans tid. Stockholm: Carlssons, s. 109-116 (Om Døden i Venedig, 8 sider).

Lingaas, Else Marie (2013). Utdrag fra Vestens idéhistorie: Renessanse og reformasjon 1539-1600. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 22–35, 158–181 191–197 og 262–274 (52 sider).

Lubac, Henri de (1995). The Drama of Atheist Humanism. San Fransisco: Ignatius Press, s. 82-111 (29 sider).

Moi, Toril (2002). Hva er en kvinne? (Utdrag om Simone de Beauvoir) Oslo: Gyldendal (ca. 10 sider).

Schjelderup, Harald (1993): «Sigmund Freud» i Trond Berg Eriksen (red.). Vestens tenkere. Bind II. Oslo: Aschehoug, s. 15-38 (ca. 23 sider).

Schaanning, Espen (1993). «Jürgen Habermas» i Trond Berg Eriksen (red.). Vestens tenkere. Bind II. Oslo: Aschehoug, s. 373-390 (ca. 16 sider).

Schaaning, Espen (1993). «Michel Foucault», i Trond Berg Eriksen (red.). Vestens tenkere. Bind II. Oslo: Aschehoug, s. 401-417 (15 sider).

Storheim, Eivind (1993). «Immanuel Kant» i Trond Berg Eriksen (red.). Vestens tenkere. Bind II. Oslo: Aschehoug, s. 242-264 (ca. 22 sider).

Svendsen, Paulus (1993). «Søren Kierkegaard» i Trond Berg Eriksen (red.). Vestens tenkere. Bind II. Oslo: Aschehoug, s. 411-431 (ca. 20 sider).

Waage, Peter Normann (1993). «Fjodor M. Dostojevskij» i Trond Berg Eriksen (red.). Vestens tenkere. Bind II. Oslo: Aschehoug, s. 545-557 (13 sider).

Williams, Rowan (2010). «Introduction», i Dostoevsky: Language, Faith and Fiction. New York: Continuum, s. 1-14 (15 sider).

Aaraas, Hans (1999). «Descartes og Pascal - to hovedlinjer i fransk åndsliv», i Kolstad, H. Bjørnstad, H. og Waaler, A. Endelighet og Evighet: 15 essays om Blaise Pascal. Oslo: Aschehough, 276-295 (19 sider).

(= 477 sider kommentarlitteratur)


Anbefalte oversiktsverk på nordisk språk - utover pensum

De øvrige sidene av Liedman, Sven-Eric (2013): Den moderne verdens idéhistorie. Oslo: Dreyers forlag.

Lund, E., Pihl, M. og Sløk, J. (2007). De europæiske ideers historie. Gyldendal: København 2007, s. 153-375 (222 sider). (Denne boken blir ikke lenger trykket opp. Den kan være å få tak i brukt, bl.a. hos tidligere studenter, men gjeldende sider vil også bli gjort tilgjengelig av NLA i Canvas.)

Eriksen, Trond Berg (1994). Undringens labyrinter: Forelesninger over filosofiens historie. Oslo: Universitetsforlaget, 2000.