KA_logo_v2

For søkere

Praktisk før studiestart

Prosessen før avreise er veldig enkel og grei. Du trenger ikke å tenke på innkvartering på studiestedet. Det tar vi oss av! Resten av det praktiske som må ordnes, hjelper vi deg med. Det kan sammenfattes i følgende punkter

(1) Du søker Kulturakademiet om opptak på studieprogrammet i Roma, Barcelona, Berlin, Paris eller London på søknadsskjemaet vårt, og mottar snart svar med et administrasjonsgebyr på kr 4 000. Så snart summen er betalt, har du et formelt krav på studieplassen.

(2) På semestersiden din finner du praktisk informasjon om nødvendige forberedelser til studieoppholdet ditt i Roma, Barcelona, Berlin, Paris eller London. Når studiestart nærmer seg, vil du motta jevnlige nyhetsbrev med praktisk informasjon. Gjennom hele prosessen vil vi sørge for at du i god tid får den informasjonen du trenger og hjelpe deg slik at du får ordnet det som er nødvendig.

(3) Dersom du skal ta høyskoleeksamen, må du registrere deg ved høyskolen og melde deg opp til eksamen. Vi sender deg nærmere instrukser i god tid om når og hvordan denne prosessen gjennomføres.

(4) Du søker om lån og stipend fra Lånekassen. Vi vil sende deg nærmere informasjon om hvordan du søker. Det er fint om du ikke søker før du har mottatt denne informasjonen. Utbetalingen fra Lånekassen kommer normalt inn på kontoen din rett før studiestart. Den første utbetalingen er litt større, og resten av beløpet utporsjoneres over månedlige utbetalinger.

(5) Studentene i Roma, Barcelona, Berlin, Paris og London må skaffe seg europeisk helsetrygdkort. Det kan du ganske enkelt bestille her.

(6) Første del av kursavgiften betales rundt fjorten uker før avreise (8. mai eller 8. november).

(7) Alle må skaffe seg obligatorisk studentforsikring. Pass på at forsikringen dekker hele oppholdet ditt.

(9) Du må skaffe deg pensumbøker. Vi gir deg nærmere beskjed om pensum og hvordan du får tak i bøkene i god tid før studiestart.

(10) Det faglige forprogrammet, som skal forberede deg til undervisningen på studiestedet, blir publisert omtrent seks uker før avreise. Programmet, som du kan jobbe med hvor som helst, omfatter en leseplan, det vi si en oversikt over tekster som skal leses, og oppgaver i hvert emne som skal besvares og leveres inn omtrent en uke før avreise. (Dette gjelder kun for studenter som er på sitt første semester av programmet "filosofi, samfunn, historie og språk" og semesterstudenter på programmet "filosofi, samfunn og språk")

(11) Siste frist for å betale andre del av kursavgift samt innkvartering er fem uker før avreise.

(12) Dersom du skal ta høyskoleeksamen, må du betale semesteravgift til høyskolen. Denne avgiften må være betalt for at du skal kunne motta støtte fra Lånekassen. Videre må du betale en studieavgift til høyskolen som arrangerer eksamen i exphil, exfac og og modernitetens idéhistorie.

(13) Omtrent to uker før avreise mottar du detaljert informasjon om leiligheten du skal bo i og hvem du eventuelt skal dele rom med. Her finner du informasjon om praktiske sider rundt studiet og studielivet i henholdsvis Roma, Barcelona, Berlin, Paris og London.

(14) Bestill transporten du trenger i god tid før avreise. Blir du med på fellesreisen, møter du resten av gruppen på Gardermoen.

(15) Vi tar deg imot på flyplassen på studiestedet og passer på at du kommer deg trygt til leiligheten. Velkommen til studiestart!