Logo Kulturakademiet

For studenter

Praktisk info om oppholdet i Barcelona

Her finner du kontaktinformasjon til Kulturakademiets ansatte og samarbeidspartnere, informasjon om undervisning, eksamen, valuta og økonomi, transport, helse og legevakt, politi og sikkerhet og pakking.

Kontaktinformasjon til Kulturakademiets ansatte i Barcelona

Håvard Enstad, senterleder, +34-605 753 957 / [email protected]

Anders Dunker, foreleser, +34-662 114 353 / [email protected]

Eirik Høyer Leivestad, foreleser, +47-915 76 153 / [email protected]

Mats Andreas Nielsen, foreleser, +47-951 86 413 / [email protected]

Ola Morris Innset, foreleser, +47-416 66 375 / [email protected]

Det er fint om du gir disse numrene, mailadressene og de spanske numrene som du vil få av oss når du ankommer Barcelona til familien din hjemme, slik at de kan få tak i oss hvis det skulle være nødvendig.

KULTURAKADEMIETS HOVEDKONTOR

Are Bjørdal Lervik, rektor, +47-986 79 635 / [email protected]

NLA HØGSKOLEN 

Studiekonsulent ved NLA Høgskolen er Marit Hammer, 55 54 07 66 / [email protected]

SEMINARI CONCILIAR DE BARCELONA

Undervisningen finner sted på Seminari i Carrer de la Diputació 231.

INTERNATIONAL HOUSE

Språkundervisningen finner sted på International House i Trafalgar 14

Husk at for å få borteboerstipend må du oppgi semesteradressen din til Lånekassen. Siden Lånekassen ved enkelte anledninger kan sende post til semesteradressen, er det best å bruke adressen til International House som semesteradresse som foreslått i info om utfylling av lånekassesøknad.

Dersom du skal få tilsendt POST, bruk adressen til senterleder Håvard. Sørg for at posten er behørig merket med ditt navn.

DEN NORSKE AMBASSADEN I SPANIA

Calle Caracas 25, 28010 Madrid / postadresse: Apartado de Correos 10391, 28080 Madrid

+34-914 363 840 (man-fre 10-13)/ [email protected]

NØDNUMRE

Visa (for å sperre kort): +1-303 967 1096. Du kan også ringe banken din.

Europeiske studentforsikring: +47-21 49 50 00

Politi, ambulanse og brann: 112

Ambulanse: 061

Brann: 080

Det er fint om du lagrer aktuelle nødnumre på mobiltelefonen din.

Undervisning

Tidspunkt for forelesninger i exphil/exfac/etikk, filosofi og livssyn/historie/spansk er indikert i kalenderen for programmet i filosofi, samfunn og språk og i kalenderen for programmet i historie og spansk.

Forelesningene i exphil; exfac; etikk, filosofi og livssyn og historie finner sted på Seminari mens forelesningene i spansk språk finner sted på International House.

Det er obligatorisk oppmøte, og det vil bli ført fravær. For å få gyldig fravær må du sende en e-post med egenerklæring der du oppgir gyldig fraværsgrunn til Håvard.

I løpet av den første studieuken vil det bli etablert kollokviegrupper som er uformelle faglige samtalegrupper organisert enten ut fra bosted, leiligheten man bor i, eller på annen måte. Målet med disse gruppene er læring gjennom praktisk arbeid med stoffet. I kollokviegruppen kan du diskutere med de andre studentene og samarbeide om å løse kontrollspørsmål og arbeidsoppgaver som dere får utdelt. Her finner du veiledning til kollokviene med informasjon om konkrete mål med kollokviene og tips om hvordan de rent praktisk burde organiseres.

Spansk

Tidspunkt for undervisning i spansk er normalt mellom kl. 09.30 og 13.30. Undervisningen finner sted intensivt hver dag over fire uker. Første dag med undervisning i spansk er mandag 28. august. Alt undervisningsmateriell vil bli utdelt på skolen i Barcelona. Man følger undervisning på sitt eget nivå sammen med andre internasjonale studenter ved International House.

Eksamen

Examen Philosophicum (exphil)

Skriftlig skoleeksamen i exphil blir avholdt i Oslo, Bergen og Kristiansand i slutten av november og i midten av mai.

Examen Facultatum (exfac)

Mappe med hjemmeoppgaver leveres inn digitalt i slutten av november for høststudenter og i begynnelsen av mai for vårstudenter.

Etikk, filosofi og livssyn (REL150)

Mappe med hjemmeoppgave leveres inn digitalt i slutten av november for høststudenter og i slutten av april for vårstudenter. Breddetest gjennomføres i Oslo, Bergen og Kristiansand henholdsvis i begynnelsen av desember og i slutten av mai.

Historie

For å kunne gå opp til eksamen skal det i hvert emne leveres en individuell prosessoppgave på minst 2500 ord til godkjenning, gjennomføres to flervalgsprøver og leveres et refleksjonsnotat på 200-500 ord. Endelig innlevering av prosessoppgave skal telle 3000-3500 ord. Avsluttende hjemmeeksamener arrangeres i mai. For nærmere detaljer se Canvas.

Italiensk, spansk og tysk

Det blir ikke avholdt noen språkeksamener.

Valuta og økonomi

Spania bruker euro som valuta. Ha gjerne med nok euro hjemmefra til å klare deg noen dager. Når du er i Barcelona, er minibank den enkleste måten å skaffe seg euro på. Minibanker finner du nesten overalt, men husk at gebyret for uttak kan være høyt.

Du finner en oversikt over eurokursen til enhver tid i Aftenpostens valutakalkulator.

TIPS: Det er ingen grunn til å trave rundt med lommene fulle av penger. Ta bare med deg pengene du trenger, og la kredittkortet om mulig ligge på et trygt sted hjemme i leiligheten. I Barcelona kan du støte på lommetyver. Vær særlig oppmerksom på bussen, i metroen og andre steder der det kan være tett med folk. Vær også på vakt når du tar ut penger fra minibank.

Driks

Det er ingen grunn til å tipse noe særlig. Det gjør heller ikke de lokale. På restaurant er det vanlig å tipse 5-10 %, men du trenger ikke å tipse hvis servicen er dårlig. Det er ikke vanlig å tipse i taxier, men du kan gjerne runde av oppover til nærmeste euro, skulle det føles naturlig. Siden dere er studenter, blir det uansett ikke forventet at dere skal gi for mye i driks. Det er ganske dyrt å være en sjenerøs tipser i elleve uker.

Økonomi

Dersom du ikke er forsiktig med forbruket ditt, kan det gå med en del penger. Husk at 20 kroner om dagen beløper seg til over 1 500 kr i løpet av hele oppholdet. En god regel er å bruke så lite penger som mulig til å begynne med og så heller kjøpe det du har lyst på etter hvert når du har orientert deg litt. Tenk også godt igjennom hvordan du ordner deg med mat og drikke, faste utgifter som det kan være lurt å holde lave. Det er lett å få dyre vaner i Barcelona.

Lokaltog, buss, metro, trikk og buss

Billetter fås kjøpt blant annet i aviskiosker og på metroen. Enkeltbilletter koster 2,15 euro. Det kan imidlertid lønne seg å kjøpe klippekort eller månedskort. Kortet som heter T-10 er gyldig for 10 turer og koster 9,95 euro. Kortet som heter T-50/30, er gyldig for 50 turer over en 30 dagers periode og koster 42,50 euro, men det kan bare brukes av én person. Månedskortet, T-Mes, er gyldig i 30 dager og koster 52,75 euro. Det fins også noen andre typer kort. Disse kortene er gyldige på lokaltog innen byen (RENFE og FGC), metro, trikk og buss.

Ofte er det enklest å forflytte seg ved hjelp av metroen. Den går fra 5-24 mandag-torsdag, søndag og andre helligdager. Fredag går metroen fra 5-2. Lørdag går den hele natten.

De fleste bussrutene går fra kl. 6 til 22.30 hver dag med unntak av søndag. Som regel passerer det en buss hvert 10-15 min. Det fins også en rekke nattbusser som er i rute frem til 4.30-6.00 med avganger hvert 20.-30. minutt.

Taxi

Det er som regel enkelt å få tak i en taxi. Taksameteret skal starte på 1,30-1,40 euro og koste 74 cent/km. Om natten og på helligdager koster det 20-30 cent ekstra/km. Bagasje koster gjerne en euro i tillegg. Merk deg nummeret på taxien du sitter på med.

Bestiller du taxi, begynner taksameteret å gå med en gang, men det skal ikke vise mer når du setter deg inn enn 2,93 euro om dagen eller 3,66 om natten, i helgen eller på helligdager. Her er telefonnumrene til noen taxiselskaper: Autotaxi Mercedes Barcelona: 93 307 0707 / Barnataxi: 93 357 7755 / Taxi Groc: 93 322 2222 / Taxi Miramar: 93 433 1020

Du må gjerne lagre noen av dem på telefonen din slik at du kan få tak i en taxi kjapt om behovet skulle dukke opp.

Helse og legevakt

Kontakt senterleder umiddelbart dersom det skulle oppstå noen helserelaterte problemer. Dette er spesielt viktig ved akutte skader. Senterlederen vil kunne hjelpe deg med å kontakte lege.

Vi vil anbefale deg å ta det litt rolig den første tiden i Barcelona for å akklimatisere deg. Alle de nye inntrykkene kan være en påkjenning for kroppen. Vær derfor svært påpasselig med å få nok søvn og å få i deg nok væske og mat. Etter hvert vil du kanskje få uante krefter, men i hvert fall i begynnelsen kan det være lurt å ta det litt med ro.

Det europeiske helsetrygdkortet ditt gir deg tilgang til tjenestene til det lokale helsevesenet. I de fleste tilfeller er dette gratis. Må du til legevakten, kan du for eksempel besøke Clinic eller Perecamps. Her er adressen til noen sykehus:

Centre d’Urgències Perecamps, Avenida Drassanes 13-15, Raval, tlf. 93 441 0600

Hospital Clinic, C/Villaroel 170, Eixample, tlf. 93 227 5400

Hospital de Sant Pau, C/Sant Antoni Maria Claret 167, Eixample, tlf. 93 291 90 00

Ved ekstraordinære utgifter og bruk av tjenester som ikke er dekket av det europeiske helsetrygdkortet, bør du kontakte reiseforsikringsselskapet ditt for å forhøre deg om de dekker utgiften. Må du legge ut for legekostnaden, er det svært viktig at du tar vare på kvitteringene slik at forsikringsselskapet ditt kan refundere utgiftene.

Ha alltid med deg reiseforsikringsdokument, og husk å lagre nødnummeret til forsikringsselskapet på mobiltelefonen din.

Andre problemer

Kom til oss så fort det lar seg gjøre dersom det oppstår noen andre problemer, i leiligheten osv. Vi vil prøve å hjelpe deg så godt vi kan.

Politi og sikkerhet

Her er adressen til en politistasjon der du kan anmelde eventuelle tyverier:

Comisaria de Policia de Barcelona (Ciutat Vella), Carrer Nou de la Rambla, 76-80, +34-93 306 2300

På spansk heter en anmeldelse denuncia.

Daglig sikkerhet

Barcelona er en storby med alle de farer som hører med og enkelte mennesker uten gode hensikter. Ta derfor de forholdsreglene du kan for å ivareta din egen og andres daglige sikkerhet.

Som i alle storbyer er trafikken en trussel. Vær på vakt når du krysser gaten. Pass også på trafikken om natten.

Barcelona er stort sett en trygg by, med unntak av enkelte dårlige områder, men man bør allikevel ta sine strenge forholdsregler. For det første: Unngå de dårlige områdene som vårt personale vil informere deg om. Dersom du skal hjem til leiligheten på nattestid, etter at det er blitt mørkt, for eksempel fra et utested, er det veldig viktig at du ikke går alene. Det er spesielt viktig at jentene ikke går hjem alene, og det er fint om alle i gruppen kan ta et kollektivt ansvar for at alle skal komme seg trygt hjem. Husk å tenke litt på dette og planlegge hjemturen før du går ut på byen og før det eventuelt blir drukket alkohol. Ikke takk ja til tilbud fra fremmede om å følge deg hjem. Vær også skeptisk til tilbud om å bli kjørt eller fulgt hjem fra noen du bare kjenner litt og ikke vet om du kan stole på. Føler du deg utrygg, ta taxi hjem. Og ikke nøl med å kontakte senterleder Håvard dersom du opplever situasjonen som utrygg og presset.

Hold alltid oppsyn med det du drikker når du er på et utested, slik at det ikke blir puttet noe i drinken din.

Det er ikke tilrådelig å bli igjen alene ute på byen når de andre har gått hjem.

Sikkerhet

Kulturakademiet opererer med en beredskapsplan som iverksettes i tilfelle alvorlige hendelser på studiestedet. I en krisesituasjon skal alle studentene samles umiddelbart i leilighetene de bor i. Senterleder vil i en slik situasjon prøve å komme i kontakt med samtlige studenter. Det er derfor veldig viktig at du er tilgjengelig på telefon. Gi gjerne beskjed til senterleder om hvem som er i leiligheten og hvem som eventuelt mangler. Om noen av samboerne dine er savnet, er det fint om du via telefon kan hjelpe til med å forsøke å lokalisere dem. Følg situasjonen gjennom TV og Internett, og kontakt familie og foresatte så snart du er i trygghet og har gjort det du kan for å sikre andres trygghet.

Vi forutsetter at alle sjekker e-post daglig, helst både morgen og kveld, slik at vi er sikre på at hver og en får med seg viktig informasjon så fort som mulig.

Vi oppfordrer også alle studenter til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no som ambassaden vil bruke for å kommunisere med norske statsborgere gjennom SMS/e-post/fasttelefon ved eventuelle kriser.

Informasjon til familie og foresatte

Ved en krisesituasjon vil ambassaden etablere en alarmtelefon assistert av et kriseteam. Dette telefonnummeret blir kun etablert om krisen inntreffer, og det kan ta omlag én time å aktivere telefonnummeret. Telefonnummeret er 23 95 23 95 og er det nummeret familie og foresatte kan ringe for å få informasjon.

Telefonnummeret til UDs operasjonssenter, som er ansvarlig for norske ambassader i utlandet, er 23 95 00 00. Operasjonssenteret vil være best å kontakte da ansatte ved ambassaden i Spania mest sannsynlig vil være opptatt.

Ved en krise vil også Kulturakademiet snarest opprette et krise- og informasjonssenter som kan nås på telefon 22438200. Ansatte ved Kulturakademiet i Barcelona vil primært være opptatt med å håndtere situasjonen lokalt. For oppdatert informasjon er det derfor fint om du kan ringe 22438200 eller besøke følgende nettside som ikke er operativ nå, men som vil bli oppdatert kontinuerlig i en krisesituasjon:  http://kulturakademiet.no/sikkerhet

Reiselitteratur og annen litteratur

Kulturakademiet anbefaler Eyewitness-, Time out- og Lonely Planet-reiseguide til Barcelona samt Michelin- og Eyewitness-reiseguide til Spania.

Guidebøkene fra Eyewitness er ofte rimeligere enn de norske utgavene fra Gyldendal. Husk at det også kan være lurt å skaffe seg reisehåndbøker til de stedene du vil reise på utflukt.

Karsten Alnæs har også skrevet en bok om Barcelona som vi kan anbefale på det varmeste, nemlig: Barcelona – et katalansk fyrverkeri.

Her er noen andre spennende bøker om Barcelona: Robert Hughes, Barcelona (kunstkritikeren Hughes’ hyllest til Barcelona fra 1992); Forster og Marreiros, Barcelona (en oversikt over ny arkitektur og design i Barcelona); Rainer Zerbst, Gaudí (Taschen-bok med bilder fra bygningene som arkitekten Antoni Gaudí, Barcelonas store sønn, sto bak); Moleskine City Notebook Barcelona (klassisk notatbok med kart osv.).

Ikke glem at det også fins gode ressurssider på Internett, som siden til wikitravel om Barcelona.

Program i velkomstuken

Torsdagen: avreise fra Gardermoen. Vi møter deg på flyplassen på Gardermoen. Håvard tar deg imot i Barcelona. Innkvartering i leilighet. Velkomstmiddag kl. 20.00 i el Borne. Restauranten er indikert på kartene dere mottar på flyplassen

Fredagen: informasjonsmøte kl. 12. Byvandring. Festa Major de Gracia. Bydelsfest i Gracia 

Lørdagen: Flamencoshow på Los Tarantos. 

Søndagen: sykkeltur

Mandagen: første forelesning kl. 10.15

Tirsdagen: andre forelesning. Seminar i skrive- og studieteknikk

Onsdagen: utflukt med tog til de fantastiske fjellene i Montserrat

Torsdagen: tredje forelesning. 

Fredagen: fjerde forelesning

Søndagen: utflukt til Hospital Sant Pau