KA_logo_v2

Roma: om oppholdet

Praktisk informasjon

Her finner du kontaktinformasjon til Kulturakademiet i Romas ansatte og samarbeidspartnere, samt informasjon om helse og sikkerhet.

KULTURAKADEMIETS ANSATTE I ROMA

Ida Frette, senterleder. Kontaktperson for studenthenvendelser. Mobil +39 351 978 1543, e-post ida@kulturakademiet.no

Anniken Ulvestad, studentkoordinator. Kontaktperson for spørsmål om studentbolig og innkvartering, samt øvrige studenthenvendelser. Mobil +39 340 818 3009, e-post anniken@kulturakademiet.no

Victoria Tømmeraas Berg, foreleser. Kontaktperson for spørsmål om italienskundervisning. Mobil +47 481 59 413, e-post victoria@kulturakademiet.no

Sigrid Albert Rikheim, foreleser. Kontaktperson for spørsmål om exphil, exfac, idéhistorie og historie. Mobil +47 909 92 589, e-post sigrid@kulturakademiet.no

Andreas Kalsnes Modalsli, foreleser, +47 976 88 095, amodalsli@gmail.com

Det er fint om du gir denne kontaktinformasjonen til familien din hjemme, slik at de kan få tak i oss hvis det skulle være nødvendig.

KULTURAKADEMIETS HOVEDKONTOR

Sentraladministrasjonen, + 47 22 43 82 00, info@kulturakademiet.no

KULTURAKADEMIETS KONTOR I ROMA

Via di San Francesco di Sales 81a, Roma

DEN NORSKE AMBASSADEN I ROMA

Via delle Terme Deciane 7, 00153 Roma.

Tel.: +39 06 45 23 81 00

Norsk nummer: +47 23 95 29 00

E-post: emb.rome@mfa.no

Åpningstider: 10:30 – 12:30 unntatt lørdag, søndag og onsdag (stengt)

NØDNUMRE

Ambassadens nødnummer utenom åpningstid: +39-392 909 4788

ANSA, Trygg forsikrings døgnåpne alarmtelefon: +47 55 17 10 01

Sjømannskirkens døgnåpne beredskapstelefon: +47 951 19 181

Sjømannsprest for Italia (Sverre Tofte): +47 91849802

Nasjonalt nødnummer i Italia: 112

Politi: 113

Brann: 115

Ambulanse: 118

Du må gjerne lagre aktuelle nødnumre på mobiltelefonen din.

UNDERVISNING

Undervisningen ved Kulturakademiet foregår ved Casa internazionale delle donne i Trastevere

Casa internazionale delle donne: Via della Lungara, 19, 00165 Roma RM, Italia

Helse og legevakt

Helsetjenester i Roma

Politi og sikkerhet

Her er adressen til to politistasjoner der du kan anmelde eventuelle tyverier:

Commissariato Trevi på Piazza del Collegio Romano 3 i nærheten av Piazza Venezia, åpen 24 timer i døgnet for politianmeldelser.

Commisariato Trastevere i Via San Francesco Ripa 64, åpen for politianmeldelser fra kl. 8-20.

Begge steder finner du et skjema på engelsk som kan fylles ut. De ansatte snakker ikke alltid like godt engelsk, så kontakt Ida eller Anniken ved behov for tolkehjelp.

Daglig sikkerhet

Roma oppleves som en veldig trygg by, både på dagtid og nattestid. Ha likevel i bakhodet at Roma er en storby og ta derfor de forholdsreglene du kan for å ivareta din egen og andres daglige sikkerhet. Det viktige tiltaket du kan gjøre for egen og andres sikkerhet er å sørge for at ingen går alene hjem om natten.

Trafikken er kanskje den største trusselen i Roma. Vær særlig på vakt når du krysser gaten og når du beveger deg i trange smug der biler og scootere kan kjøre fortere enn forsvarlig.

Kulturakademiets beredskapsplan

Kulturakademiet opererer med en beredskapsplan som iverksettes i tilfelle alvorlige hendelser på studiestedet. I en krisesituasjon skal alle studentene samles umiddelbart i leilighetene de bor i. Senterleder vil i en slik situasjon prøve å komme i kontakt med samtlige studenter. Det er derfor veldig viktig at du er tilgjengelig på telefon. Gi gjerne beskjed til senterleder om hvem som er i leiligheten og hvem som eventuelt mangler. Om noen av samboerne dine er savnet, er det fint om du via telefon kan hjelpe til med å forsøke å lokalisere dem. Følg situasjonen gjennom TV og Internett, og kontakt familie og foresatte så snart du er i trygghet og har gjort det du kan for å sikre andres trygghet.

Vi forutsetter at alle sjekker e-post daglig, helst både morgen og kveld, slik at vi er sikre på at hver og en får med seg viktig informasjon så fort som mulig.

Vi oppfordrer også alle studenter til å registrere seg på reiseregistrering.no som ambassaden vil bruke for å kommunisere med norske statsborgere gjennom SMS/e-post/fasttelefon ved eventuelle kriser.

Informasjon til familie og foresatte

Ved en krisesituasjon vil ambassaden etablere en alarmtelefon assistert av et kriseteam. Dette telefonnummeret blir kun etablert om krisen inntreffer, og det kan ta omlag én time å aktivere telefonnummeret. Telefonnummeret er +47 23 95 23 95 og er det nummeret familie og foresatte kan ringe for å få informasjon.

Telefonnummeret til UDs operasjonssenter, som er ansvarlig for norske ambassader i utlandet, er +47 23 95 00 00. Operasjonssenteret vil være best å kontakte da ansatte ved ambassaden i Italia mest sannsynlig vil være opptatt.

Ved en krise vil også Kulturakademiet snarest opprette et krise- og informasjonssenter som kan nås på telefon +47 22438200. Ansatte ved Kulturakademiet i Roma vil primært være opptatt med å håndtere situasjonen lokalt. For oppdatert informasjon er det derfor fint om du kan ringe +47 22438200 eller besøke følgende nettside som ikke er operativ nå, men som vil bli oppdatert kontinuerlig i en krisesituasjon: www.kulturakademiet.no/sikkerh...