KA_logo_v2

Priser årsstudium språkskole

Disse prisene gjelder for årsstudenter i italiensk, spansk, tysk eller fransk (språkskole).

Årsstudium 2022/2023 høstsemesteret

Administrasjonsgebyr 4 000 kr

Innkvartering (valgfritt) 27 440 kr

Kursavgift 45 500 kr

Studentforsikring ca. 3000 kr

Språktest 750-1 800 kr

Avhengig av testtype og nivå

Årsstudium 2022/2023 vårsemesteret

Administrasjonsgebyr 4 000 kr

Innkvartering (valgfritt) 27 440 kr

Kursavgift 42 500 kr

Språktest 750-1 800 kr

Avhengig av testtype og nivå

Hvor mye studiestøtte kan du få fra Lånekassen?

Betalingsfrister høstsemester

Administrasjonsgebyr ca. 5 dager etter studieopptak

Kursavgift, første delbetaling, kr. 20 000 8. mai

Kursavgift, andre delbetaling, kr. 25 500 16. juli

Innkvartering, kr. 27 440 16. juli

Betalingsfrister vårsemester

Administrasjonsgebyr ca. 5 dager etter studieopptak

Kursavgift, første delbetaling, kr. 20 000 8. november

Kursavgift, andre delbetaling, kr. 22 500 16. januar

Innkvartering, kr. 27 440 16. januar

Språktest, pris avhenger av nivå ved oppmelding til eksamen

Hva dekker kursavgiften?

Kursavgiften dekker (1) assistanse og hjelp før avreise og på studiestedet; (2) undervisning (språkundervisning eller kurs i kreativ skriving som tilbys som tillegg til studier i filosofi og går over 3-4 uker, koster ekstra); (3) tilgang til Kulturakademiets sosiale og kulturelle program.

Kursavgiften dekker ikke innkvartering, transport til og fra studiestedet, deltakelse på helgeutflukter og andre mer omfattende arrangementer, studentforsikring, språktest ved endt undervisning samt pensumbøker. Det kan også være noen egenutgifter knyttet til deltakelse på det sosiale programmet, slik som utgifter til transport og inngangsbilletter til museer o.l.

Avgiften til innkvartering, for de som velger innkvartering via Kulturakademiet, dekker innkvartering hele semesteret samt utgifter til strøm/gass/vann opp til euro 70 per person.

Kan jeg avbestille?

Påmeldingen er bindende ved innbetaling av administrasjonsgebyr på kr 4 000. Ved avbestilling fra og med dagen for forfall av betaling av første del av kursavgiften, faktureres det et avbestillingsgebyr på kr. 20 000. Er første del av kursavgiften allerede betalt vil denne summen ikke bli tilbakebetalt, men omgjort til å dekke avbestillingsgebyret. Ved avbestilling fra og med fjorten til og med fire dager før avreise tar Kulturakademiet halvparten av den totale kursavgiften. Ved avbestilling fra tre dager før avreise beholder Kulturakademiet hele beløpet. Se våre vilkår for mer informasjon.

Finansiering

Fristen for å betale første og andre del av kursavgiften til Kulturakademiet er henholdsvis fjorten og fem uker før avreise. Om høsten er dette en stund før du mottar studiestøtte fra Lånekassen. Om våren har du normalt allerede mottatt første del av studiestøtten før fristen. Kontakt oss dersom du ser at det kan bli vanskelig å følge ordinær betalingsplan, så kan vi eventuelt avtale en egen nedbetalingsplan.