KA_logo_v2

Priser

Priser semesterstudium i filosofi, samfunn og språk

Disse prisene gjelder for semesterstudenter i filosofi, samfunn og språk i Roma, Barcelona, Berlin, Paris, Cambridge eller København.

Semesterstudium høst 2021 eller vår 2022

Administrasjonsgebyr 4 000 kr

Innkvartering (valgfritt) 18 000 kr

Kursavgift 65 900 kr

Språkkurs (valgfritt) 4 000 kr

Gjelder kursene i italiensk, spansk, tysk og fransk

Studieavgift til høyskolen som arrangerer eksamen 3 000 kr

Semesteravgift til høyskolen som arrangerer eksamen ca. 600 kr

Studentforsikring ca. 3000 kr

TOEFL-kurs og -test (valgfritt) 3 500 + ca. 2 100 kr

Gjelder kun studenter i Cambridge

Hvor mye studiestøtte kan du få fra Lånekassen?

Betalingsfrister høstsemesteret

Administrasjonsgebyr ca. 5 dager etter studieopptak

Innkvartering (/første avdrag kursavgift for de som ordner innkvartering selv) ca. 8. mai

Kursavgift ca. 16. juli

Språk- og TOEFL-kurs ca. 16. juli

Betalingsfrister vårsemesteret

Administrasjonsgebyr ca. 5 dager etter studieopptak

Innkvartering (/første avdrag kursavgift for de som ordner innkvartering selv) 8. november

Kursavgift 16. januar

Språk- og TOEFL-kurs 16. januar

Generelt

Administrasjonsgebyr betales rett etter at søknaden er innvilget. Betaling for innkvartering, eventuelt første avdrag av kursavgift for de som ordner innkvartering selv, betales ca. 14 uker før avreise (ved opptak nærmere studiestart gis det utsatt frist). Kursavgiften betales senest fem uker før avreise. Ved studieopptak etter ordinær frist for betaling av kursavgift gis det ny frist 7 dager etter registrert betaling av administrasjonsgebyr.

Hva dekker kursavgiften?

Kursavgiften dekker (1) assistanse og hjelp før avreise og på studiestedet; (2) undervisning (språkundervisning som tilbys som tillegg til studier i filosofi eller historie og går over 3-4 uker koster ekstra); (3) tilgang til Kulturakademiets sosiale og kulturelle program; (4) utgifter til strøm/gass/vann opp til euro 70 per person; (5) deltakelse på program med elleve til femten ukers varighet.

Kursavgiften dekker ikke innkvartering, transport til og fra studiestedet, deltakelse på helgeutflukter og andre mer omfattende arrangementer, utgifter utover euro 70 per person for strøm/gass/vann, studentforsikring, semesteravgift til høyskolen som arrangerer eksamen, studieavgift til høyskolen som arrangerer eksamen for studenter i exphil, exfac, og idéhistorie, samt pensumbøker. Det kan også være noen utgifter knyttet til deltakelse på det sosiale programmet, slik som utgifter til transport og inngangsbilletter til museer o.l.

Kan jeg avbestille?

Påmeldingen er bindende ved innbetaling av administrasjonsgebyr på kr 4 000. Ved avbestilling fra og med dagen for forfall av betaling av innkvartering, (eventuelt første avdrag på kursavgift for de som innkvartering selv), faktureres det et avbestillingsgebyr på kr 10 000; ved avbestilling fra og med fjorten til og med fire dager før avreise tar Kulturakademiet halvparten av kursavgiften; ved avbestilling fra tre dager før avreise beholder Kulturakademiet hele beløpet. For mer informasjon kan du se på vilkårene. 

Utgift til innkvartering, eventuelt første avdrag på kursavgift for de som ordner innkvartering selv, (kr 18 000), er ikke-refunderbar, og vil ikke bli refundert ved en eventuell avmelding. Dersom du f.eks. skulle være så uheldige å stryke på en eksamen, vil du, hvis du gir beskjed i god tid, kunne utsette studieplassen ett semester.

Finansiering

Fristen for å betale kursavgiften til Kulturakademiet er fem uker før avreise. Om høsten er dette en stund før du mottar studiestøtte fra Lånekassen. Om våren har du normalt allerede mottatt første del av studiestøtten før fristen. Det kan uansett være en fordel å planlegge finansieringen i god tid. Mange vil sikkert foretrekke å finansiere studiene gjennom å jobbe i forkant av semesteret. Vi anbefaler at studiene finansieres uten fordyrende banklån. Kontakt oss dersom du ser at det kan bli vanskelig å følge ordinær betalingsplan, så kan vi eventuelt avtale en egen nedbetalingsplan.

Studieprogram disse prisene gjelder for

Filosofi, samfunn og italiensk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2021 / vår 2022

Pris: kr 63 900 (vår 2021) / kr 65 900 (høst 2021 / vår 2022)

Filosofi, samfunn og spansk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2021 / vår 2022

Pris: kr 63 900 (vår 2021) / kr 65 900 (høst 2021 / vår 2022)

Filosofi, samfunn og tysk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2021 / vår 2022

Pris: kr 63 900 (vår 2021) / kr 65 900 (høst 2021 / vår 2022)

Filosofi, samfunn og fransk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2021 / vår 2022

Pris: kr 63 900 (vår 2021) / kr 65 900 (høst 2021 / vår 2022)

Filosofi, samfunn og TOEFL

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2021 / vår 2022

Pris: kr 65 900 (høst 2021 / vår 2022)