KA_logo_v2

Priser

Priser semesterstudium i historie og språk/kreativ skriving

Disse prisene gjelder for studenter på studieprogrammet Historie og språk i Roma, Barcelona, Paris, Berlin eller Cambridge og studieprogrammet Historie og kreativ skriving i København.

Semesterstudium våren 2023

Administrasjonsgebyr 4 000 kr

Innkvartering (valgfritt) 27 440 kr

Kursavgift 68 500 kr

Språkkurs (valgfritt) 4 000 kr

Semesteravgift til høyskolen som arrangerer eksamen ca. 600 kr

Studentforsikring ca 3 000 kr

Hvor mye studiestøtte kan du få fra Lånekassen?

Betalingsfrister vårsemester

Administrasjonsgebyr ca 5 dager etter studieopptak

Kursavgift, første delbetaling, kr. 20 000 8. november

Kursavgift, andre delbetaling, kr. 48 500 16. januar

Innkvartering, kr. 27 440 16. januar

Hva dekker kursavgiften?

Kursavgiften dekker (1) assistanse og hjelp før avreise og på studiestedet; (2) undervisning (språkundervisning eller kurs i kreativ skriving som tilbys som tillegg til studier i filosofi og går over 3-4 uker, koster ekstra); (3) tilgang til Kulturakademiets sosiale og kulturelle program.

Kursavgiften dekker ikke innkvartering, transport til og fra studiestedet, deltakelse på helgeutflukter og andre mer omfattende arrangementer, studentforsikring, språktest ved endt undervisning samt pensumbøker. Det kan også være noen egenutgifter knyttet til deltakelse på det sosiale programmet, slik som utgifter til transport og inngangsbilletter til museer o.l.

Avgiften til innkvartering, for de som velger innkvartering via Kulturakademiet, dekker innkvartering hele semesteret samt utgifter til strøm/gass/vann opp til euro 70 per person.

Kan jeg avbestille?

Påmeldingen er bindende ved innbetaling av administrasjonsgebyr på kr 4 000. Ved avbestilling fra og med dagen for forfall av betaling av første del av kursavgiften, faktureres det et avbestillingsgebyr på kr. 20 000. Er første del av kursavgiften allerede betalt vil denne summen ikke bli tilbakebetalt, men omgjort til å dekke avbestillingsgebyret. Ved avbestilling fra og med fjorten til og med fire dager før avreise tar Kulturakademiet halvparten av den totale kursavgiften. Ved avbestilling fra tre dager før avreise beholder Kulturakademiet hele beløpet. Se våre vilkår for mer informasjon.

Finansiering

Fristen for å betale første og andre del av kursavgiften til Kulturakademiet er henholdsvis fjorten og fem uker før avreise. Om høsten er dette en stund før du mottar studiestøtte fra Lånekassen. Om våren har du normalt allerede mottatt første del av studiestøtten før fristen. Kontakt oss dersom du ser at det kan bli vanskelig å følge ordinær betalingsplan, så kan vi eventuelt avtale en egen nedbetalingsplan.

Studieprogram disse prisene gjelder for

Historie og italiensk

Varighet: Ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2023

Pris: kr 68 500 (våren 2023)

Historie og spansk

Varighet: Ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: våren 2023

Pris: kr 68 500 (våren 2023)

Historie og tysk

Varighet: Ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: våren 2023

Pris: kr 68 500 (våren 2023)

Historie og engelsk

Varighet: Ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: Vår 2023

Pris: kr 68 500 (vår 2023)

Historie og fransk

Varighet: Ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2023

Pris: kr 68 500 (våren 2023)

Historie og kreativ skriving

Varighet: Ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: Vår 2023

Pris: kr 68 500 (vår 2023)