KA_logo_v2

For søkere

Søknadsfrister

Vi har løpende opptak frem til 15. juni for høstsemesteret og 15. desember for vårsemesteret, forutsatt at det er ledige studieplasser. Siden vi har et begrenset antall studieplasser, kan opptaket til enkelte av våre studiesteder bli stengt før de nevnte fristene. Vi anbefaler deg derfor å søke så tidlig som mulig.

Vi anbefaler også alle å søke så tidlig som mulig med tanke på å få god oppfølging og nyttige beskjeder i forkant av studiestart.

Er det ledige plasser på et studiested, kan vi i noen tilfeller ta restopptak i juli og januar.

Vi tar nå imot søknader om studieplass for studieåret 2022/2023.

Søk her og få svar i løpet av to dager!