KA_logo_v2

Om Kulturakademiet

Sentrale dokumenter

Forskrifter og lover

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Kulturakademiet

Strategier

Strategiplan for Kulturakademiet 2021-2025