KA_logo_v2

Situasjonsoppdatering Paris, Frankrike

UD har gjort unntak i reiserådet til land med lav smittespredning i EØS/Schengen-området. Frankrike har den siste tiden gått over denne grensen, og kategoriseres per i dag som et «rødt» land. Det er derfor viktig at du som student ved Kulturakademiet er klar over og holder deg oppdatert på situasjonen lokalt. Du er selv ansvarlig for avgjørelsen om å reise, og vi oppfordrer alle til å gjøre en nøye vurdering av egen situasjon, helst i samråd med foresatte. UDs reiseråd vil bli evaluert minst hver fjortende dag, og kan derfor endre seg. Regjeringen bestemte nylig at studiereiser til utlandet, er å karakterisere som en «strengt nødvendig» reise.     

I Frankrike holder videregående og universiteter fremdeles stengt. De er planlagt gjenåpnet i september, men det vil avhenge av smittespredningen i dagene fremover. Landet har vært utsatt for en smittespredning som har medført til tider ganske strenge tiltak, det er derfor viktig at du setter deg inn i hva disse innebærer, for å kunne overholde dem. Ved LSI, skolens lokaler, skal alle studentene benytte munnbind og læreren visir (plastmaske som dekker hele ansiktet).

Fra UDs reiseinformasjon om Frankrike: «Frankrike er delt inn i to «soner», grønn og oransje, med tanke på spredning av covid-19 og smitterisiko. Områder som blir karakterisert som «grønne» tilsier at spredningen er liten, og smitterisikoen er lav.»

Reguleringer forbundet med innreise til Frankrike

Være klar over følgende:

 • Det kan ta tid før flyselskapene får flygningene opp å gå, hvilket betyr at du kan få kansellerte og ombookede flyvninger.
 • Det er ikke lov å reise dersom du har symptomer som kan tyde på koronasmitte.
 • Det er ikke lov med bagasje på flyet annet enn en liten håndbagasje som kan plasseres under setet, alt annet må sjekkes inn. 
 • Pass på å holde deg oppdatert for hva som er reguleringer på akkurat din flyvning. 

Reguleringer i Paris per 27.08.20

 • Det er ikke lov til å samle seg mer enn 10 mennesker av gangen i det offentlige rom, uten ansvarlig arrangør.
 • Det er obligatorisk med bruk av munnbind i det du forlater huset og på offentlig plass (dvs. skolen, butikk, barer, kafeer, offentlig transport, museer etc.) Her er et oppdatert kart over disse områdene.
 • Du skal holde minst én meters avstand til andre mennesker. På steder der avstanden ikke kan overholdes skal en bruke maske.
 • Det oppfordres til ikke å besøke folkerike områder, og ikke oppholde seg i grupper.
 • Museer og parker er per i dag åpne, så lenge smittevernreglene overholdes. Bad, spa, diskoteker, nattklubber og kulturelle- og sosiale sentre er stengt. 

Disse reguleringene kan endre seg, og vi anbefaler deg å holde deg oppdatert.

Ved mistanke om smitte

Dersom du får symptomer som kan minne om covid-19, skal du holde deg hjemme og kontakte helsemyndigheter: 

 • Ring sos médecin (3624) som så kommer hjem til deg og avgjør om du skal testes.
 • Dersom du får alvorlige symptomer med pustevansker kan du ringe 15. 
 • Frankrike har en hotline dersom du har spørsmål om covid-19 (0 800 130 000), merk imidlertid at denne ikke kan gi medisinsk veiledning. 
 • Unngå å besøke legevakten eller sykehusets akuttmottak.
 • Informer senterleder og de du bor sammen med. 
 • Sett deg selv i isolasjon: Flytt på enkeltrom og benytt eget bad. Hold deg på rommet, med døren lukket. 
 • Følg gode og strenge hygienerutiner.