KA_logo_v2

For studenter

Studieråd

Her finner du informasjon om hvordan du kan være en god student, tips for lese- og studieteknikk, skriveråd, veiledning til kollokviegrupper, informasjon om fusk ved hjemmeeksamen, tips for lesing til og gjennomføring av skoleeksamen, og retningslinjer for tekstformatering, litteraturliste, litteraturhenvisning og sitering av litteratur.