KA_logo_v2

Studiesteder

Studer i Cambridge!

Dette kan du studere i Cambridge

Filosofi, samfunn og engelsk

Varighet: Ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2022 / vår 2023

Pris: kr 68 500 (høst 2022 / vår 2023)

Filosofi, samfunn, historie og engelsk

Varighet: Ett år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2022

Pris: kr 68 500 (høst 2022) og kr 65 500 (vår 2023)

Høstsemesteret 2022 starter Kulturakademiet med studier også i Cambridge! Kun en 45 minutters togtur fra London by ligger byen med det fantastiske universitetet grunnlagt i 1209. Som student ved Kulturakademiet i Cambridge får du mulighet til å bo og studere i denne sagnomsuste universitetsbyen.

Kort om studiene

Kunne du tenke deg å studere i England? Vi gjør det mulig for deg å studere i Cambridge. Mange ønsker et semester eller et år der de får reist og sett verden og samtidig gjør noe fornuftig. Ved Kulturakademiet i Cambridge kan du utforske fag som stiller de store spørsmålene. Melder du deg opp til høyskoleeksamen, noe vi hjelper deg med, får du studiepoeng som kan brukes i bachelorgraden og kvalifiserer til studiestøtte fra Lånekassen. Du får også en pause fra hverdagslivet som kan brukes til å planlegge veien videre. Studiene gir nye perspektiver på utdanning og arbeidsliv, og er et springbrett inn i akademia, for mange også til videre studier i utlandet. Gjennom å utforske filosofiske, etiske og samfunnsfaglige problemstillinger får du en inngang til en grunnleggende forståelse av mennesket og verden. Undervisningen er på norsk i alle emner med unntak av språkkurs i spansk som er i regi av lokale lærere. Her kan du lese om de ulike formene for språkkurs du kan følge ved Kulturakademiet.

Om semesterstudiet i filosofi, samfunn og TOEFL: Semesteret består av emnene exphil (filosofi), exfac (samfunnsvitenskap), modernitetens idéhistorie og forberedelseskurs til TOEFL-test (valgfritt). I løpet av studiet i exphil og exfac vil du bli kjent med sentrale filosofiske, samfunnsfaglige og vitenskapelige problemstillinger. Du vil få kjennskap til tenkningen til klassiske filosofer som Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant og Hegel, mer moderne filosofer som Nietzsche og Sartre og samfunnsvitenskapelige pionerer som Durkheim og Weber. Studiet i modernitetens idéhistorie tar for seg modernitetens bærende ideer og omfatter lesning av tekster av skjønnlitterær, filosofisk og psykologisk art, deriblant tekster av Goethe, Dostojevskij, Thomas Mann, Descartes, Pascal, Kant, Nietzsche, Benjamin, Adorno, de Beauvoir og Foucault. Ved siden av undervisningen i de studiepoenggivende emnene kan du også delta på et tre ukers forberedelseskurs til TOEFL-test (ikke obligatorisk). Mange trenger TOEFL-testen for å komme inn på universiteter i engelskspråklige land.


Om årsstudiet i filosofi, samfunn, historie og engelsk: Årsstudiet er sammensatt av semesterstudiet i filosofi, samfunn og engelsk, og semesterstudiet i historie og engelsk. Emnene som inngår, er dermed exphil, exfac, modernitetens idéhistorie, historie fra ca. 300-1870 og engelsk. Du vil bli kjent med filosofihistorien; samfunnsvitenskapens historie, sentrale temaer og metoder; ideene som har styrt oss inn i moderne tid; historien fra antikken gjennom middelalderen og til inngangen til vår tid; samt utvikle ferdighetene dine i italiensk. Årsstudiet gir deg altså en innføring i filosofi, sosiologi, idéhistorie (inkl. psykologi og litteratur), historie og engelsk språk.

Studiene har en faglig, kulturell og sosial side som gjensidig forsterker hverandre og optimaliserer læringssituasjonen. Faglig har studiene forankring på studiestedet når man studerer europeisk kulturhistorie og språk. Kulturelt blir en kjent med en ny kultur og dets språk og lærer å manøvrere i internasjonalt terreng. Utflukter med kulturelt og faglig innhold til museer, lokale institusjoner og kulturbyer i omegn skaper en dynamisk form for læring. Som student ved Kulturakademiet inngår du i et sosialt i fellesskap med opptil mellom 35 og 50 studenter, og man står i tett kontakt med senterledelsen og skolens fagpersoner, ikke bare i undervisningssituasjonen, men også i dagliglivet, på kulturelle utflukter og andre sosiale tilstelninger. Det oppstår en spesiell dynamikk når man befinner seg hjemmefra og bor og studerer sammen med mange andre i samme situasjon, noe som kan gjøre studiene til en helt unik sosial opplevelse. For mange er det første gang man bor sammen med andre enn nærmeste familie. Det kan være krevende og setter definitivt ens særegenheter på prøve, men samtidig kan det være givende, særlig om man er modig og forsøker å forstå og utvikle solidaritet med de en møter og bor sammen med. Studier ved Kulturakademiet er liberal arts-studier. Les mer om hva det betyr her.

Aktiviteter og utflukter

Gjennom studieoppholdet arrangeres flere utflukter, både rundt i denne byen du etter hvert kommer til å bli godt kjent i, samt helgeutflukter til andre spennende steder i Storbritannia. Utfluktene rundt om i Cambridge by og omegn varierer litt fra semester til semester, både utfra hva de ansatte er opptatt av om dagen, og utfra ønsker studentene selv kommer med, men vi forsøker å ta dere med på de viktigste og mest interessante stedene Cambridge så vel som London kan smykke seg med. Vi drar også sammen på fellesmiddager, kneipeseminarer og andre hyggelige samlinger. Vi forsøker lage et helhetlig utfluktsprogram, der dere blir kjent med både det historiske, kulturelle, og politiske England.

Blant de lokale utfluktene kan du finne utflukter til Tate Modern, Shakespeare's Globe, University of Cambridge, St. Paul's Cathedral, fotballkamper, National Gallery, British Museum, Victoria and Albert Museum, Oxford, Hay on Wye, Bath.

Midt i semesteret får du en friuke, hvilket gir deg mulighet til å se mer av England dersom du ønsker det. Dette er en gyllen anledning til å besøke for eksempel London, Sør-England eller kanskje ta turen til andre deler av Storbritannia. I ferieuken arrangerer Kulturakademiet en tre dagers vandring i Toscana, der studenter fra alle studiestedene er hjertelig velkomne til å være med.

Hvert semester arrangeres det to helgeutflukter, i begynnelsen av september og slutten av oktober om høsten og i begynnelsen av mars og slutten av april om våren. Blant helgeutfluktene kan du finne gåtur i Lake District og utflukter til Dublin/Belfast, Edinburgh og Snowdonia.

Midt i semesteret får studentene en friuke, hvilket gir en mulighet til å se mer av England dersom du ønsker det. Dette er en gyllen anledning til å besøke for eksempel London, Sør-England eller kanskje ta turen til andre deler av Storbritannia. I ferieuken arrangerer Kulturakademiet også en tredagers gåtur i Toscana, langs Via Francigena, den gamle pilgrimsruten fra Canterbury til Roma, der man kan møte studenter fra Roma, Barcelona, Berlin og Paris. Om høsten går vi fra Firenze til Siena, og om våren går vi normalt fra Siena og sørover gjennom Val d'Orcia. Les gjerne mer om aktiviteter og utflukter i Cambridge her.

Innkvartering

Som student innkvarteres du i nøye utvalgte, sjarmerende leiligheter sentralt i Cambridge, alle med relativ kort vei til skolen.

I hver leilighet bor det som regel mellom fire og seks studenter. Dersom du reiser sammen med noen du ønsker å bo med, er dette ikke noe problem, så lenge det gis beskjed god tid i forveien. Normalt bor dere to og to på rom sammen. Det er mulig både å reservere seg enerom, mot en ekstra avgift, og å ordne innkvartering selv. Les mer om innkvartering her.

Hvem passer studiene for?

Både Semesterstudiet i filosofi, samfunn og engelsk og Årsstudiet i filosofi, samfunn, historie og engelsk egner seg for studenter som ønsker en oversikt over temaer og tenkere som har dominert vestlig filosofi og samfunnsvitenskapelig tenkning, og for studenter med en generell interesse for historie og de vitenskapelige og eksistensielle spørsmålene som har stått sentralt i Vesten de siste 2 500 år. Exphil og exfac er obligatorisk i mange bachelorutdanninger, så undervisning i disse emnene kan være spesielt interessant for studenter som sikter mot en bachelorgrad. I tillegg er dette studier som passer for studenter som ønsker å forbedre engelskferdighetene sine over ett eller to semestre, og som eventuelt ønsker å søke seg inn på engelskspråklige universiteter eller universiteter som krever en TOEFL-test. Forberedelseskurset for TOEFL-testen er en test alle som kan tenke seg å studere ved et universitet i Storbritannia, USA eller andre engelskspråklige land, trenger.