KA_logo_v2

Studiesteder

Studer i København!

Fordyp deg i filosofi, ta et kurs i kreativ skriving og gjør et dypdykk ned i samfunnsvitenskapen og idéhistorien samtidig som du nyter atmosfæren i én av Nordens vakreste byer. I København er det til en hver tid et yrende studentmiljø og et rikt kulturliv.

Dette kan du studere i København

Filosofi, samfunn og kreativ skriving

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2023 / høst 2023 / vår 2024

Pris: kr 68 500 (vår 2023) / kr 69 500 (høst 2023 og vår 2024)

Kort om studiene

Kunne du tenke deg å studere i København? Mange ønsker et semester eller et år der de får reist og sett verden og samtidig gjør noe fornuftig. Ved Kulturakademiet i København kan du utforske fag som stiller de store spørsmålene. Melder du deg opp til høyskoleeksamen, noe vi hjelper deg med, får du studiepoeng som kan brukes i bachelorgraden din og som kvalifiserer til studiestøtte fra Lånekassen. Du får også en pause fra hverdagslivet som kan brukes til å planlegge veien videre. Studiene gir nye perspektiver på utdanning og arbeidsliv, og er et springbrett inn i akademia, for mange også til videre studier i utlandet. Gjennom å utforske filosofiske, etiske og samfunnsfaglige problemstillinger får du en inngang til en grunnleggende forståelse av mennesket og verden. Undervisningen er på norsk i alle emner, med unntak av kurset i kreativ skriving, hvor underviseren og de fleste gjestelærerne snakker dansk.

Om semesterstudiet i filosofi, samfunn og kreativ skriving: Semesteret består av emnene exphil (filosofi), exfac (samfunnsvitenskap), modernitetens idéhistorie samt et kurs i kreativ skriving. I løpet av studiet i exphil og exfac vil du bli kjent med sentrale filosofiske, samfunnsfaglige og vitenskapelige problemstillinger. Du vil få kjennskap til tenkningen til klassiske filosofer som Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant og Hegel, mer moderne filosofer som Nietzsche og Sartre, og samfunnsvitenskapelige pionerer som Durkheim og Weber. Studiet i modernitetens idéhistorie tar for seg modernitetens bærende ideer og omfatter lesning av tekster av skjønnlitterær, filosofisk og psykologisk art, deriblant tekster av Goethe, Dostojevskij, Thomas Mann, Descartes, Pascal, Kant, Nietzsche, Benjamin, Adorno, de Beauvoir og Foucault. Ved siden av undervisningen i de studiepoenggivende emnene kan du også delta på et kurs i kreativ skriving.

Studiene har en faglig, kulturell og sosial side som gjensidig forsterker hverandre og optimaliserer læringssituasjonen. Faglig har studiene forankring på studiestedet når man studerer europeisk kulturhistorie og språk. Kulturelt blir en kjent med en ny kultur og dets språk, og man lærer å manøvrere i internasjonalt terreng. Utflukter med kulturelt og faglig innhold til museer, lokale institusjoner og kulturbyer i omegn skaper en dynamisk form for læring. Som student ved Kulturakademiet inngår du i et sosialt i fellesskap med opptil mellom 20 og 30 studenter, og man står i tett kontakt med senterledelsen og skolens fagpersoner, ikke bare i undervisningssituasjonen, men også i dagliglivet, på kulturelle utflukter og andre sosiale tilstelninger. Det oppstår en spesiell dynamikk når man befinner seg hjemmefra og bor og studerer sammen med mange andre i samme situasjon, noe som kan gjøre studiene til en helt unik sosial opplevelse. For mange er det første gang man bor sammen med andre enn nærmeste familie. Det kan være krevende og setter definitivt ens særegenheter på prøve, men samtidig kan det være givende, særlig om man er modig og forsøker å forstå og utvikle solidaritet med de en møter og bor sammen med. Studier ved Kulturakademiet er liberal arts-studier. Les mer om hva det betyr her.

Aktiviteter og utflukter

I løpet av studieoppholdet arrangeres flere utflukter, både rundt i denne byen du etter hvert kommer til å bli godt kjent i, samt helgeutflukter til andre spennende steder i Danmark – og kanskje også Sverige. Hvert semester arrangeres det to helgeutflukter, i midten av september og slutten av oktober om høsten, og i begynnelsen av mars og slutten av april om våren. Høsten 2022 reiser vi for eksempel på tur til Bornholm.

Utfluktene rundt om i København by og omegn varierer litt fra semester til semester, og avhenger både av hva de ansatte er opptatt av i perioden, og av hva elevene selv måtte ha av ønsker. Men vi forsøker å ta dere med til de viktigste og mest interessante stedene København kan smykke seg med. Vi drar også sammen på fellesmiddager og andre hyggelige samlinger. Vi forsøker å lage et helhetlig utfluktsprogram der dere blir kjent med både det historiske, kulturelle og politiske Danmark – samtidig som dere blir enda bedre kjent med hverandre!

Blant de lokale utfluktene kan du finne destinasjoner som Ny Carlsberg Glyptotek, Amalienborg, Statens museum for kunst, Thorvaldsens museum, Arken Museum for Moderne Kunst, Louisiana Museum of Modern Art, Botanisk hage, Rundetårn, Christiania og Den blå planet. Les mer om uflukter og aktiviteter i København her.

Midt i semesteret får du en friuke, noe som gir deg mulighet til å se mer av Danmark dersom du ønsker det. Dette er en gyllen anledning til å besøke for eksempel Aarhus eller Odense, eller kanskje ta turen over broen til Malmø eller Lund.

I ferieuken arrangerer Kulturakademiet også en tredagers gåtur i Toscana, langs Via Francigena, den gamle pilgrimsruten fra Canterbury til Roma, der man kan møte studenter fra Roma, Barcelona, Berlin og Paris. Om høsten går vi fra Firenze til Siena, og om våren går vi normalt fra Siena og sørover gjennom Val d'Orcia.

PS. Vi har laget en online kulturguide til København som du kan finne her!

Innkvartering

Som student innkvarteres du i nøye utvalgte, sjarmerende leiligheter sentralt i København, alle med relativ kort vei til skolen.

I hver leilighet bor det som regel mellom fire og seks studenter. Dersom du reiser sammen med noen du ønsker å bo med, er dette ikke noe problem, så lenge det gis beskjed god tid i forveien. Normalt bor dere to og to på rom sammen. Det er mulig både å reservere seg enerom, mot en ekstra avgift, og å ordne innkvartering selv. Les mer om innkvartering her.

Hvem passer studiene for?

Semesterstudiet i Filosofi, samfunn og kreativ skriving egner seg særlig godt for studenter som ønsker en oversikt over temaer og tenkere som har dominert vestlig filosofi og samfunnsvitenskapelig tenkning. Det egner seg for studenter med en generell interesse for historie og de vitenskapelige og eksistensielle spørsmålene som har stått sentralt i Vesten de siste 2 500 år. Exphil og exfac er obligatorisk i mange bachelorutdanninger, så undervisning i disse emnene kan være spesielt interessant for studenter som sikter mot en bachelorgrad. For de som er interessert i å skrive og som ønsker å videreutvikle denne interessen eller kanskje har planer om å søke inn på en av de nordiske forfatterskolene, kan kurset i kreativ skriving være et godt utgangspunkt.