KA_logo_v2

Studietilbud

Filosofi, samfunn, historie og italiensk

Varighet: 1 år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2020 og vår 2021

Se priser Send søknad

Undervisningen i Roma finner sted i det fantastisk sjarmerende Casa di Santa Francesca Romana a Ponte Rotto. Det vil si i huset til hellige Francesca Romana ved den ødelagte broen. Det er et gammelt middelalderhus i Trastevere, i centro storico, gamlebyen, mellom Piazza dei Mercanti og Tiberøya, der helgenen Francesca bodde på 1400-tallet.

Emner høst: Examen Philosophicum (exphil), Examen Facultatum – samfunnsvitenskapelig variant (exfac), modernitetens idéhistorie og italiensk (valgfritt); vår: historie og italiensk (valgfritt)

Antall uker 11 (med en ferieuke) hvert semester i 2019-2020; ca. 12 (med en ferieuke) hvert semester i 2020-2021. Studieoppholdet kan utvides med 3 uker i forkant og/eller etterkant vårsemesteret, og 3 uker i etterkant høstsemesteret.

Varighet våren 2020: 20. februar til 7. mai; høsten 2020: 23. august til 12. november; våren 2021: 14. februar til 6. mai

Undervisning høst: 9-15t/uken + 60t italiensk (valgfritt); vår: 9-15t/uken + 3-6t/uken nettundervisning + 60t italiensk (valgfritt)

Undervisningsspråk norsk (italiensk i italienskundervisningen)

Lærer norske forelesere fra Kulturakademiet; forelesere fra Scuola Leonardo da Vinci i italiensk

Friuke høstferien om høsten og påskeuken om våren

Studiestøtte Du har mulighet til å søke Lånekassen om studiestøtte og borteboerstipend. Fordi du tar eksamen ved norsk høyskole gjør vi oppmerksom på at du ikke registreres som student i utlandet og derfor ikke får reisestipend.

Eksamen høst: skriftlig 5 timers eksamen / mappevurdering / digital hjemmeeksamen; vår: digital hjemmeeksamen

Søknadsfrist løpende opptak frem til 15. januar for våren og 1. august for høsten eller til programmet er fullt

I løpet av studiet i exphil og exfac vil du bli kjent med sentrale filosofiske, samfunnsfaglige og vitenskapelige problemstillinger. Du vil få kjennskap til tenkningen til klassiske filosofer som Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant og Hegel, mer moderne filosofer som Nietzsche og Sartre og samfunnsvitenskapelige pionerer som Durkheim og Weber. Studiet i modernitetens idéhistorie tar for seg modernitetens bærende ideer og omfatter lesning av tekster av skjønnlitterær, filosofisk og psykologisk art, deriblant tekster av Goethe, Dostojevskij, Thomas Mann, Descartes, Pascal, Kant, Nietzsche, Benjamin, Adorno, de Beauvoir og Foucault. Historiestudiet gir en oversikt over historien fra ca. år 300 til 1870. Det tar for seg enkeltmennesker og deres påvirkning på ettertiden, store imperier og skjellsettende enkelthendelser, men også hverdagslivet til folk flest, små lokalsamfunn, trender og lange linjer i historien. Undervisningen i italiensk er i regi av den romerske språkskolen Leonardo da Vinci. Du blir plassert på akkurat det nivået som passer for deg for å oppnå målet om å tilegne seg den italiensken man trenger for å kunne gjøre seg forstått og mestre dagligdagse situasjoner i Italia. Exphil og exfac er obligatorisk i mange bachelorutdanninger. Øvrige emner vil kunne inngå i mange grader, enten direkte eller som frie emner. 

Fra og med høsten 2020 arrangeres det en introuke med sosialt og faglig program før undervisningen starter.

Andre studier i Roma

Filosofi, samfunn og italiensk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2020 / høst 2020 / vår 2021

Pris: kr 59 900 (vår 2020) / kr 63 900 (høst 2020 / vår 2021)

Historie og italiensk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2020 / vår 2021

Pris: kr 59 900 (vår 2020) / kr 63 900 (vår 2021)

Italiensk semesterstudium